Drahonín
Dnes je sobota 20. 4., svátek má Marcela

Aktuality

Možnost brigád

Obec Drahonín nabízí možnost placené brigády (údržba zeleně, sečení, atd..) pro informaci se ptejte u starosty obce. Děkujeme

Večer s Andersenem

Srdečně Vás zveme na Večer s Andersenem, který se koná 26.4.2024 od 17:00 v knihovně obce Drahonín. Plakát naleznete zde. 

Odpady

Od měsíce dubna bude svoz popelnic probíhat pouze v sudý týden ve středu. 

Závoz plynu 2024

Závoz plynu v prvním pololetí roku 2024 proběhne:

23.1., 20.2., 19.3., 16.4., 14.5., 11.6.2024. 

rss RSS


Počasí

počasípočasípočasíKulturní akce Koruna Vysočiny

Seznam akcí

 

TOPlist

Kronika za rok 2011

1.          ÚVODEM

V roce  2011 nebyly sice pořádány žádné volby, a ač se po posledních parlamentních zdálo, že máme po letech stabilní vládu ( ODS, TOP 09, VV), opírající se o pravicovou většinu v parlamentu, která se nemusí spoléhat na opozici či nezařazené poslance, byl tento rok opět plný politických konfliktů. Věci veřejné několikrát způsobily rozkol koalice a při nesplnění svých požadavků často vyhrožovaly, že vládu Petra Nečase opustí. Byly to ale jen krátkodobé a plané hrozby, ze svých požadavků strana VV často zase rychle ustoupila, ale neustále se tímto způsobem zviditelňovala a způsobovala neklid na politické scéně a v celé zemi. Pak je nutno připomenout ještě jednu, tentokrát smutnou událost.

Dne 18.prosince 2011 zemřel Václav Havel, vězeň totalitního režimu, poslední československý a první český prezident, jehož jméno znal celý svět. Bylo mu 75 let.

2.           OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1       Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce pracovalo v roce 2011 beze změny.

Zastupiteli obce od 6.11.2010 jsou Jiří Kotas, Michal Novotný, Jitka Plevová, Jakub Lešek, Libuše Bednářová, Miloš Réman, a  Ing. František Lukášek. Starostou byl zvolen Jiří Kotas a místostarostkou Jitka Plevová.

Měsíční plat starosty i místostarosty obce zůstal nezměněn od listopadu 2006 a činí u starosty

8.000,- Kč hrubého, u místostarosty  4.000,- Kč hrubého.

2.2       Pracovní výbory obce

Tab.č.1  Složení  členů výborů obce Drahonín od 19.11.2010

 

FINANČNÍ  VÝBOR

 

 

 

Ing. František Lukášek

Hana Rousová

Luboš Pleva

 

předseda

 

 

 

 KONTROLNÍ VÝBOR

 

 

 

Jakub Lešek

Miloš Réman

Michal Novotný

 

předseda

 

 

 

 SOCIÁLNÍ  VÝBOR

 

Libuše Bednářová

Jiří Kotas

Ing.František Lukášek

 

předseda

 

2.3       Významné události

Vybudování studny u koupaliště

     V roce 2011 se podařilo získat dotaci na vybudování vrtané studny u koupaliště a fotbalového hřiště. Studna je hluboká 40 metrů a její vydatnost je přibližně 16 m3 denně. Za pomoci této dotace ve výši 126 000,- Kč z Jihomoravského kraje se podařilo celkově opravit i dětský bazének, natřít celý hlavní bazén a částečně opravit i dlažba, která byla již na mnoha místech odmrzlá.

 

 Kaple Krista Krále a přilehlý křížek

     S přispěním  Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 77 000,- Kč se podařilo celkově zrenovovat křížek u naší kapličky, opravit harmonium a pořídit úplně nové mříže ke vchodům do kaple a do oken. Mříže navrhl a zhotovil umělecký kovář p. Jaitner.

 

 

3.         HOSPODAŘENÍ OBCE

Rozpočet obce byl schválen jako vyrovnaný  s předpokládanými příjmy 1.853.500,- Kč a s výdaji  1.853.500,- Kč při započítání přebytku z loňského roku ve výši 700 000,- Kč

Tab. č. 2 Přehled dotací získaných v roce 2011 

Název dotačního titulu

Název akce

Cena

(Kč)

Dotace

(Kč)

VZ

(Kč)

1.

Program rozvoje venkova JMK

 

Vybudování studny u obecního bazénu včetně pořízení čerpadla a celková oprava hlavního a dětského bazénu.

 

 

180 000

 

126 000

 

54 000

2.

Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci  z MMR

Oprava a údržba kaple Krista Krále a přilehlého křížku

 

 

110 000

 

 77 000

 

 33 000

         Cena    -   Celková cena akce

        VZ   -    Vlastní zdroje obce

 

Tab. č. 3 Přehled příjmů a výdajů v roce 2011

 

Položka (Kč)

Schválený rozpočet [Kč]

Rozpočet po změnách [Kč]

Skutečnost [Kč]

Daňové příjmy

1.039.500,00

1.414.800,00

1.401.566,46

Nedaňové příjmy

53.900,00

                         249.300,00

241.611,60

Kapitálové příjmy

 

 

 

Přijaté transfery

60.100,00

397.400,00

564.268,00

Příjmy celkem

1.153.500,00

2.061.500,00

2.207.446,06

Běžné výdaje

1.223.500,00

1.660.800,00

1.609.113,40

Kapitálové výdaje

630.000,00

277.800,00

212.217,00

Výdaje celkem

1.853.500,00

1.938.600,00

1.821.330,40

 

Počáteční stav běžného účtu k 1.1.2011                      956.347,29 Kč

Konečný stav běžných účtů k 31.12.2011                 1 235 342,95 Kč

 

4.          PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ A OBCHOD

Průmyslová výroba je v obci stále zastoupena pouze pilou Vojta. Pila zaměstnává 2 až 3 zaměstnance dle požadavku trhu.

V obci existuje ještě jedna pila, kterou provozuje jako svou vedlejší činnost Miroslav Čadílek z Drahonína.

Zemědělství je v obci od loňského roku zastoupeno zejména firmou ZEMAS AG a.s. Mostiště, která od místních vlastníků  půdy a členů bývalého ZOD Olší odkoupila členské podíly za velmi nízkou cenu a uzavřela nové nájemní smlouvy na dobu 15-ti let. Živočišná výroba se v obci v tomto roce firmou neprovozovala, i když v areálu u bývalého kravína, byl uskladněn vak se senáží.

Soukromí zemědělci jsou stále  v obci dva. Luboš Pleva, který se specializuje na chov masného skotu plemene  Charolais  a na služby spojené s lesní a zemědělskou výrobou a opravou zemědělské mechanizace   a Zdeněk Marvan, jež se převážně orientuje na chov prasat, výkrm býků a rostlinnou výrobu.

Obchod byl v roce 2011 zastoupen prodejnou smíšeného zboží, kterou provozoval Zdeněk Marvan.

Přes letní sezonu fungoval výčep na výletisku.

Dle statistického úřadu ČR činil průměrný plat v celé České republice ve 4.čtvrtletí  roku 2011

26 067 Kč hrubého. Pro Jihomoravský kraj byla průměrná hrubá mzda ve 4/4  roku 2011 cca 25 356 Kč.

 

Tab. č. 4 Regionální ceny potravin , nápojů a pohonných hmot

 

i

Komodita

Specifikace

[Kč]

Poznámka

1

Chleba

1 kg

23,90

Penny Tišnov, 30.12.2011

2

Rohlík obyčejný

1 ks

1,70

Penny Tišnov, 30.12.2011

3

Kostka másla

250 g

36,90

AZ Centrum Tišnov, 30.12.2011

4

Sýr Eidam 30%

1 kg

109,00

AZ Centrum Tišnov, 30.12.2011

5

Sůl mořská s jódem

1 kg

3,90

Penny Tišnov, 30.12.2011

6

Vejce M

10 ks

24,90

Penny Tišnov, 30.12.2011

7

Debrecínské párky

1kg,

149,00

Steinhauser Tišnov, 30.12.2011

8

Pizza šunka

1kg,

119,00

Steinhauser Tišnov, 30.12.2011

9

Krájený salám vysočina

1 kg

  149,00

Steinhauser Tišnov, 30.12.2011

10

Mléko trvanlivé

1 litr, polotučné

12,90

Penny Tišnov, 30.12.2011

11

Mléko zahuštěné SALKO

397 g slazené

36,90

Penny Tišnov, 30.12.2011

12

Smetana ke šlehání

200g

12,90

Penny Tišnov, 30.12.2011

13

Cukr krupice

1 kg

17,90

Penny Tišnov, 30.12.2011

14

Rum Božkov

0,5 litr

99,90

Penny Tišnov, 30.12.2011

15

Pivo láhvové 0,5 litr

10°Gambrinus

8,90

Penny Tišnov, 30.12.2011

16

Pivo láhvové 0,5 litr

12° Plzeň

18,90

Penny Tišnov, 30.12.2011

17

Coca Cola

2,0 litry

22,90

Penny Tišnov, 30.12.2011

18

Džus Solfrutta pomeranč

1,0 litr

14,90

Penny Tišnov, 30.12.2011

19

Dobrá voda- neperlivá

1,5 litru

4,90

Penny Tišnov, 30.12.2011

20

Mattoni - perlivá voda

1,5 litru

14,90

Penny Tišnov, 30.12.2011

21

Jablka červená

1 kg

21,90

Penny Tišnov, 30.12.2011

    22

Brambory

1 kg

9,90

Penny Tišnov, 30.12.2011

 

 

i

Pohonné hmoty

Specifikace

[Kč]

Poznámka

1

Nafta

1 l

35,70

ČSAD Tišnov u Penny, 16.12.2011

2

Benzín natural 95

1 l

35,20

ČSAD Tišnov u Penny, 16.12.2011

 

Tab. č. 5 Ceny služeb  

 

5.         VÝSTAVBA, DOPRAVA, SPOJE

5.1       Výstavba domů, chat a chalup

 V roce 2011 se k výstavbě rodinných domků kromě již započaté stavby manželů Novotných přidali manželé Rémanovi a za cestou v téže části obce začala vznikat i novostavba RD pana Františka Čtveráka, který již dříve u řeky Bobrůvky vybudoval srub a v naší lokalitě se mu zdá se líbí.

 

5.2       Projekční příprava, výstavba a údržba občanské vybavenosti a inženýrských sítí v obci

 V letošním roce bylo vydáno Územní rozhodnutí MěÚ v Tišnově pro stavbu místní komunikace, vodovodu a kanalizace  k nově vznikajícím RD.

Na podzim bylo navíc vydáno stavební povolení na výstavbu nového vodovodního řadu v dolní části obce. Jedná se o výměnu stávající sdružené přípojky na dolním konci obce za vodovodní řad a prodloužení tohoto řadu k novostavbám v celkové délce 250 m.

5.3       Úprava veřejných prostranství

O úpravu veřejného prostranství se převážně starali zaměstnanci OÚ , kteří byli dosud registrováni na  ÚP a  po splnění určitých podmínek mohla obec zažádat o příspěvek na jejich mzdy z fondů EU na toto vyčleněných. Jelikož byly ale podmínky zpřísněny byla tato služba využívána jenom část roku, poté se o veřejná prostranství dle pokynů starosty podělili brigádníci.

            V letošním roce se uskutečnil prořez korun obecních lip, kterou provedla odborná firma.

5.4       Odpadové hospodářství

V roce 2011 byly shromažďovány PET láhve a sklo na horní návsi v domku u bývalé váhy. Na obecní návsi byly opět umístěny přes léto dva kontejnery určené pro komunální odpad.

Na obecním úřadě probíhal sběr drobných elektrospotřebičů a baterií. Rovněž byl zorganizován ve spolupráci s Mikroregionem Pernštejnsko sběr velkých elektrospotřebičů.

5.5       Dopravní spojení

Obec má zajištěno dopravní spojení pouze autobusovou dopravou, kterou zajišťuje ČSAD Tišnov. Jedná se o integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, přičemž do obce zajíždí linka 335 Tišnov – Drahonín.

V pracovním týdnu do obce zajíždí 10 spojů. O víkendech a svátcích pak spoje tři. Cena jednosměrné jízdenky je 28 Kč.

 

 

 Drahonín - dolní konec 29.7.2011


6.         VEŘEJNÝ ŽIVOT V OBCI

I v letošním roce se v kulturní místnosti konaly literární kavárny, oslavy narozenin, resp. kurzy zumby pro radost.

 

6.1       SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Noc s Andersenem s detektivní zápletkou

Letos se podařilo dodržet  řádný termín Andersenovy noci tedy 1.dubna 2011. Přijely nám dvě děti z Olší a dvě děti z Litavy, tak se nás sešel rekordní počet 17 dětí ve věku 2 až 16 let, z toho 16 dětí v knihovně přespalo spolu s jednou z maminek paní Martou Rémanovou.

Jelikož Velikonoce jsou letos termínově velmi pozdě až po 20.dubnu, tak místo velikonoční dílny měly děti za úkol upéci si noční občerstvení , ale hlavně snídani v podobě muffinů. Vaření je u dětí vždy velmi oblíbené a tak se do díla pustily opravdu s nadšením. Jitka Plevová jim připravovala misky se základním těstem a děti si pak tvořily bábovičky podle své chuti. Krájely čokoládu , datle , oříšky , jablíčka , také přidávaly různé brusinky , rozinky a na ozdobu používaly všelijaké cukrářské zdobení. Poté už se hlavně peklo a celou místností se rozléhala vůně. Závěrečný úklid byl sice náročnější , ale všechno se zvládlo. Pak přišla na řadu večeře v podobě obložených talířů ze šunky, různých druhů sýra a zeleniny. Až se všichni dosyta najedli , tak mohla začít ta správná zábava plná čtení a soutěžení.

                                                           

V 19 hodin to vše vypuklo. Děti se rozdělily do dvou soutěžních družstev. Pokud možno spravedlivě menší i větší děti dohromady. Paní Marta před každou soutěží přečetla krátkou detektivku s otevřeným koncem a děti pak hádaly její rozluštění. Nejprve to byl oříšek, ale postupně si na detektivky zvykly a dávaly dobrý pozor na malé detaily , které je vedly ke správnému konci. Po každém příběhu následovala soutěž, která navazovala na celé pojetí Andersenovy noci, tedy spolupráce detektivů, jejich fyzickou zdatnost a taky samozřejmě hru na policajty a zloděje. Děti si užily velkou legraci při praskání balónků , či telefonování a popisování místa činu.

Někdy po 22.hodině byly všechny úkoly splněny a nastal ten poslední. Vypátrat bednu s pokladem . Do skupiny děti dostaly vždy jeden plánek s malými nápovědami a po tmě jen za pomoci svíček , popřípadě mobilů, šli všichni poklad hledat. Anička Martínková se sice letos účastnila poprvé, ale hned všechny vedla správným směrem , a tak byl poklad objeven ve staré výkrmně býků v areálu zemědělského družstva. V truhle byly pro děti připraveny balíčky se sladkostmi a s magnetickými záložkami do knížek na památku.

 Samozřejmě se nikomu nechtělo moc spát , a tak se četlo a četlo a děti dál luštily detektivky pro začátečníky. Občas se zase šly ven trošku pohonit , ale kolem druhé hodiny byl už vyhlášen noční klid a všichni si mohli trochu pospat.

Ráno se děti nasnídaly svých krásně nazdobených muffinů, sbalily spacáky o odebraly se domů.

Všem se akce moc líbila !!!


                

Literární kavárny

 

             V letošním roce se konaly dvě literární kavárny , novoroční a ke Dni matek , která byla současně spojena s akcí „Na lidovou notečku“.

             První novoroční kavárna byla pořádána 2.ledna 2011. Paní Polanská opět zakoupila pro naši knihovnu několik nových výtisků , a tak nás s nimi seznámila a z některých jsme si přečetli úryvky nebo celé povídky. Spolu s dětmi jsme si zazpívali koledy a na závěr si všichni s chutí zazpívali lidové písničky za doprovodu harmoniky Františka Lukáška.  

 Druhá literární kavárna se konala tradičně druhou květnovou neděli , tedy 8.5.2011. Začátek byl tradiční, ale od 16. hodiny jsme se z knihovny přemístili do obecní kulturní místnosti a program pokračoval tzv. Na lidovou notečku, kdy  nám na harmoniku hrál Ing .František Lukášek a paní Bohuslava Nedomová z Brusné. Na kytaru doprovázel Jiří Vašek a zpívala nám také Libuše Bednářová a Anička Balášová. Sešlo se navíc několik dalších občanů Drahonína a dokonce i Litavy, kteří si přišli zazpívat, zatancovat a občerstvit se dobrým vínem nebo také pivem a klobáskami.

Akce měla úspěch a byla takovou malou generálkou na připravované setkání harmonikářů v letních měsících.

 


 Návštěva jaderné elektrárny v Dukovanech

 V sobotu  16.dubna  se uskutečnila exkurze do JE v Dukovanech , kterou pořádala firma SÚRAO, která se zabývá bezpečným ukládáním vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu. Naše lokalita v blízkosti Drahonína směr Moravské Pavlovice byla vybrána mezi několik jiných , které by se mohly hodit k vybudování hlubinného úložiště takových odpadů v budoucnosti cca za 50 – 70 let.

K exkurzi se přihlásilo 14 občanů – pro obec  bylo nabídnuto 15 volných míst – a spolu s občany z Bukova jsme brzy ráno odjeli na prohlídku naší nejbližší jaderné elektrárny.

Měli jsme štěstí na velmi dobrou průvodkyni, která popisovala elektrárnu zajímavým a poutavým způsobem. Nejprve jsme se seznámili s historií pomocí krátkého filmu a poté jsme po prostorách informačního centra nastudovali teorii. Teprve asi po necelých dvou hodinách jsme byli vpuštěni přímo do areálu elektrárny, kam většina normálních exkurzí nechodí. Navštívili jsme mimo jiné i strojovnu a také sklad vyhořelého paliva, kde jsme byli přesvědčování , jak je vše bezpečné a monitorované.

Po absolvování všech tras a informací jsme se společně vyfotili a odjeli do nedalekých Hrotovic na oběd a besedu s pracovníky firmy SÚRAO. Kdokoli mohl klást otázky, které se týkaly většinou bezpečnosti , termínů, lokality atd.  Jelikož je naše oblast jenom jednou z mnoha je velmi pravděpodobné , že k žádné takové stavbě  v horizontu 50-ti a více let nedojde. Všichni se totiž snaží o to, aby se vyhořelé palivo nějakou formou za pomoci fyziky a chemie dalo opět použít jako plnohodnotné palivo. Tedy recyklovat a neprodukovat odpad v takové míře jako nyní.

 

Vítání občánků za přítomnosti senátora prof. Mudr. Jana Žaloudka CSc.

 V druhé polovině roku 2010 se v Drahoníně narodila hned tři miminka, a tak nastal čas jejich slavnostního uvítání mezi občany a to 17.dubna 2011. Jelikož v loňském roce byl na post senátora našeho obvodu nově zvolen pan profesor Žaloudík a čile s vedením obce komunikoval, přijal naše pozvání a slavnostního aktu se zúčastnil spolu se svým náměstkem.  Maminky obdaroval kyticemi a k miminkům a ostatním občanům pronesl pár slov.

Starosta Jiří Kotas se zhostil velice dobře své úlohy a přivítal Ondřeje Novotného, Nelu Rousovou a Anežku Kocůrovou do života v naší vesnici. Děti si připravily krátký program s písničkami a básničkami a také rodiče tentokrát dostali několik humorných rad do života.

Pak byly předány dárky v podobě orchideí, krystalů, poukazů do lékárny a knih Pověsti z Vysočiny, v které je zmíněna i pověst o místní Trenckově rokli. Při poslední písničce o lásce nastalo čilé fotografování a pak byla zahájena volná zábava. Maminky z Drahonína připravili bohaté občerstvení v podobě chlebíčků, různých jednohubek a zákusků. I když se senátor krátce po akci omluvil a věnoval se dál svým záležitostem byla akce úspěšná a zábava trvala do večerních hodin.

 

Anežka Kocůrová

Ondřej Novotný

   Nela Rousová

 Setkání harmonikářů v Drahoníně – 1.ročník

Obec Drahonín a její zastupitelé se rozhodli zkusit v obci uspořádat setkání harmonikářů, které se v různých jiných obcích setkává s kladným ohlasem. Naše pozvání na letní akci  pod širým nebem přijalo 16 harmonikářů a heligonkářů, 1 hráč na vozembouch, jeden na bubny a jeden zpěvák a dvě zpěvačky. I když počasí nebylo ideální, bylo chladno a jemně mrholilo, tak se celkem sešlo téměř 200 diváků. Výtěžek z akce je plánován použit na opravu zvonu naší kaple Krista Krále.

Začátek akce zahájil starosta uvítacím slovem asi ve 14,00  a poté se střídali muzikanti ve dvojicích či sólově nebo skupinově a bavili hosty do 19,30. Každý účinkující si na odnesl pamětní list se svým jménem a upomínkové DVD o Drahoníně.

Jména účinkujících – Josef Břeněk, František Komprda, Vlastimil Pokorný, Vladimír Uher, Bohuslava Nedomová, Dana Hemzová, Štefan Čekan, Antonín Chronc, František Dolníček, Jiří Bartl, Josef Božek, Miloš Drla, Jan Pelan, Jaromír Mitáš, Jaroslav Košťál, Jaroslav Kozelek, Jan Dvořáček, František Lukášek, Jiří Vašek, Anna Balášová a Libuše Bednářová.

 

 Dětský den v Drahoníně

 

        Dne 4.9.2011 se uskutečnil místo letní dětské hry „Dětský den“. O organizaci se nejvíce zasloužila Hana Rousová, která zajistila půjčení pomůcek ze ZŠ Olší, také skákací hrad a občerstvení a dále také Marta Rémanová a Ola Manová.

        Počasí nám tuto neděli skutečně přálo, neboť celé léto jako kdyby skoro ani neexistovalo. Sluníčko svítilo a děti se vyřádily v různých hrách , soutěžích a dovednostech. Po občerstvení byl pak nafouknut skákací hrad a děti se chodily střídavě koupat do bazénu a vyřádit do hradu.

        Akce to byla úspěšná, děti dostaly dárečky a sladké odměny a odcházely večer domů utahané a spokojené.

Mikulášské vítání občánků 4.12.2011

 Jelikož se nám v obci narodili letos další 2 miminka uspořádali jsme pro ně ještě jedno Vítání občánků v tomto roce, ale rozhodli jsme se jej spojit s příchodem Mikuláše, který měl být pro děti překvapením. Pouze rodiče byli předem o všem informováni.

Tentokrát byli mezi nové občánky Drahonína uvítáni 2 chlapci, Jiří Krábek a Petr Kořínek. Místní děti si pro ně opět připravily program spojený s vánočními písničkami. Miminkům místní děti v podobě andílků popřáli všechno nejlepší do života a rodiče a všichni přítomní mohli shlédnout scénku nazvanou Puberťák, kde instrukce pro chov těchto jedinců četla Monika Plevová a role puberťáka se skvěle zhostila Anička Martínková.

Po této kulturní vložce přednesl pan starosta Jiří Kotas několik slov k miminkům a jejich rodičům, společně si všichni připili na zdraví a došlo i na předávání dárků a fotografování. Děti obdržely na památku krystal se svým jménem, datem narození a kapličkou Drahonína, pamětní list a knížku s pověstmi z Jihomoravského kraje. Maminky pak obdržely fialovou orchideu.

Po slavnostním aktu nastala volná zábava a konzumace mnoha dobrůtek, na jejichž přípravě se podílela většina občanů vesnice.

Kolem 18.hodiny nastala chvíle, kdy se ve dveřích objevil nejprve čert, který byl ale hned následován Mikulášem a andělem. Nastalo překvapení většiny dětí, rozpaky, radost, ale také obavy. Děti přednášely básničky a modlitbičky a za odměnu dostávaly balíčky se sladkostmi. Na některých tvářích se objevily i slzičky, ale rodiče před čertem své děti chránili a nikdo nakonec v pekle neskončil.                                                                                                                                                                           

Petr Kořínek

 Jiří Krábek

 

 

 Mikulášská nadílka


6.2       SPOLKOVÝ ŽIVOT

SDH DRAHONÍN

Letos v letním období hasiči opět provozovali výčep na výletisku. SDH se také výrazně podílel na brigádnických pracích u koupaliště a v obecním lese a pomohl při organizaci 1.setkání harmonikářů. 

SK DRAHONÍN

Sportovní klub se i v tomto roce staral o fotbalové hřiště a pořádal tréninky a přátelské zápasy.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ DRAHONÍN

 

7.         ŠKOLSTVÍ

Obec neprovozuje základní školu ani mateřskou školku.

Mateřská školka a 1. stupeň základní školy se nachází v Olší. Druhý stupeň základní školy je také v Olší. Z drahonínských dětí navštěvovali do června 2011 MŠ Olší Terezka Manová,  Barborka Rémanová a Adélka Lešková.

Od září 2011 navštěvovali MŠ Olší: Adélka Lešková, Jakub Réman, Sabinka Krábková a Kristýnka Kořínková.

Vedoucí učitelkou  MŠ Olší je Mgr. Ilona Doležalová.

S ohledem na malý počet žáků je ZŠ Olší koncipována jako malotřídní škola. Dle sdělení rodičů je ZŠ Olší u rodičů oblíbení zejména pro rodinnou atmosféru a individuální přístup k žákům. Z drahonínských dětí ZŠ Olší do června 2011 navštěvovali: Kamil Rous, Natálka Rémanová, Vojta Rous a Kateřina Křehlíková.

Od září 2011 navštěvovali ZŠ Olší: Kamil Rous, Natálka Rémanová, Kateřina Křehlíková, Vojta Rous, Terezka Manová a Barborka Rémanová

Ředitelkou ZŠ Olší je Mgr. PhDr. Lenka Bučková.

Druhý stupeň ZŠ je v Dolních Loučkách. Zde se do června 2011 vzdělávali: Martina Plevová, Lukáš a Anička Martínkovi,  Monika Plevová a Daniela Křehlíková

Od září 2011 navštěvovali ZŠ Dolní Loučky: Monika Plevová, Daniela Křehlíková a Anička Martínková.

Ředitelkou ZŠ Dolní Loučky je Mgr. Hana Svánovská.

 

8.         SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI

Sociální oblast nebyla v letošním roce v obci nijak řešena, tj. není zde domov důchodců ani jiné sociální zařízení.

 

9.         POČASÍ

      Počasí bylo nám v roce  2011 moc nepřálo. Teplejší leden, chladnější únor, málo sněhových srážek. Celkově bylo množství i dešťových srážek mnohem menší než v roce loňském. Letní teploty z přelomu května a června se na dlouhou dobu ztratily a prázdniny nebyly pro děti a letní koupání moc příznivé. Teprve až pod 15.srpnu se všichni dočkali léta zhruba na 3 týdny. Také podzim byl srážkově i teplotně podprůměrný a Vánoce byly na blátě.

 

Hláška z internetu z 8.srpna 2011 –  nejchladnější léto za posledních 11 let

PROBÍHÁ INSTALACE LÉTA …

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░

Průběh instalace: 44%…

instalace neúspěšná …..

Chyba 404: roční období nenalezeno!

Roční období, které hledáte, mohlo být vymazáno, přejmenováno nebo je dočasně nedostupné.

Zkuste znovu za rok…

 

10.       POHYB OBYVATELSTVA

K 31.12.2011 bylo k trvalému pobytu v obci Drahonín hlášeno 118 obyvatel.

Do obce se k trvalému pobytu přihlásil 0.

Z obce se odstěhoval 0.

 

K rozvodu v obci nedošlo.

 

V obci se narodily celkem dvě děti:

Petr Kořínek    27. 5. 2011 ( uvítán mezi občany obce 4.12. 2011 )

Jiří Krábek        6. 9. 2011 ( uvítán mezi občany obce 4.12. 2011)

 

V letošním roce nás bohužel navždy opustila:

paní Marie Kadlecová             16. 3. 2011  ve věku 85 let

 

 

 

Odkaz do systému GeoportalOdkaz do systému Czech PointOdkaz do systému ePusaOdkaz do Vaše cesty k bezpečíOdkaz do Portál krizového řízení pro JMKOdkaz na Nadaci ČEZ
Administrativa Administrace | Prohlášení o přístupnosti Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o ochraně soukromí Prohlášení o ochraně soukromí | RSS RSS
Nacházíte se v módu s vypnutými grafickými prvky, proto vidíte tuto stránku bez ozdob a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2 a nepotřebujete grafické omezení, můžete se přepnout do grafického módu.