Drahonín
Dnes je středa 22. 5., svátek má Emil

Aktuality

Možnost brigád

Obec Drahonín nabízí možnost placené brigády (údržba zeleně, sečení, atd..) pro informaci se ptejte u starosty obce. Děkujeme

Závoz plynu 2024

Závoz plynu v prvním pololetí roku 2024 proběhne:

23.1., 20.2., 19.3., 16.4., 14.5., 11.6.2024. 

rss RSS


Počasí

počasípočasípočasíKulturní akce Koruna Vysočiny

Seznam akcí

 

TOPlist

Kronika za rok 2010

1. ÚVODEM

Rok 2010 byl rokem volebním. V květnu se konaly volby do parlamentu ČR a na podzim volby komunální do zastupitelstev obcí a měst. Předvolební boje byly  tentokrát dosti tvrdé , ať již zmíníme házení vajec na politických mítincích, nebo v případě Drahonína, povolební roznášení pozvánek pod rouškou noci , jako poděkování za nezvolení dosavadního starosty Ing.Kocůra.

Výsledky voleb  do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných  ve dnech 28.05. – 29.05.2010   ,   volební účast 62,6 %

                  Tab.č. 1 Výsledky parlamentních voleb 2010

Strana

Platné
hlasy

% platných
hlasů

číslo

název

9

Česká strana sociálně demokratická

1 155 267

22,08

26

Občanská demokratická strana

1 057 792

20,22

15

TOP 09

873 833

16,70

6

Komunistická strana Čech a Moravy

589 765

11,27

4

Věci veřejné

569 127

10,88

 

V obci Drahonín byla účast průměrná  63,2 %, a výsledek byl následující :

 strany jsou seřazeny od největšího počtu hlasů:

 

Pořadí Název strany Počty hlasů Podíl
1 ODS 14 23,3%
2 ČSSD 12 20,0%
3 KSČM 8 13,3%
4 TOP 09 7 11,7%
5 Strana práv občanů - Zemanovci 5 8,3%
6 Věci veřejné 4 6,7%
7 KDU - ČSL 3 5,0%
8 Strana zdravého rozumu 3 5,0%
9 Česká pirátská strana 1 1,7%
10 Moravané 1 1,7%
11 Občané CZ 1 1,7%
12 Strana zelených 1 1,7%

 

   Ačkoli celkově vyhrála parlamentní volby ČSSD, tak se z výsledku rozhodně netěšila  a její předseda Jiří Paroubek ihned po volbách odstoupil a uklidil se do ústraní. Vládní koalici sestavil předseda ODS Petr Nečas s TOP 09 a VV  a stal se premiérem. Hlavní úkol si nová vláda stanovila v zastavení zadlužování země a v boji proti korupci, který od samého začátku prosazoval nejvíce předseda VV  - Radek John. Vláda , která se rozhodla šetřit výdaje, ovšem činila různá rozhodnutí, která mají dopad na obyčejné lidi ve formě zdražování prakticky ve všech oblastech.

 

   KOMUNÁLNÍ  VOLBY

   Do komunálních voleb v naší obci se přihlásilo 12 nezávislých kandidátů, z kterých si občané volili 7 zastupitelů. Jeden ovšem těsně před volbami odstoupil, a tak bylo rozhodování zúženo.

   Voleb se zúčastnilo 77 voličů z celkového počtu 93 oprávněných voličů, tj. 83% účast. Do zastupitelstva se volilo 7 zastupitelů.

Výsledky jsou zobrazeny v tabulce. Prvních sedm kandidátů se stalo zastupiteli obce.

Tab.č. 2  Výsledky komunálních voleb obce Drahonín

Pořadí

   Nezávislý kandidát 

  Počet hlasů  

Procentuálně

1

  Jiří  Kotas

66

14,1%

2

  Michal Novotný

51

10,9%

3

  Jitka Plevová

47

10,1%

4

  Jakub Lešek

44

9,4%

5

  Libuše Bednářová

43

9,2%

6

  Miloš Réman

43

9,2%

7

Ing. Frant. Lukášek

39

8,4%

8

  Miroslav Čadílek

37

7,9%

9

Ing. Pavel  Kocůr

35

7,5%

10

  František Kučera

35

7,5%

11

  Ladislav Man

27

5,8%

Nově zvolené  zastupitelstvo se sešlo na své ustavující schůzi 6.11.2010 a zvolilo nového starostu a místostarostu obce.

Starostou byl 6-ti hlasy zvolen  Jiří Kotas  (1976) a místostarostkou byla zvolena taktéž 6-ti hlasy Jitka Plevová(1975).

Zvoleni byli také předsedové jednotlivých výborů, viz níže.

 

    Rok 2010 nebyl ale pouze rokem volebním, ale opět se stal rokem , kdy příroda ukázala svoji horší tvář a části republiky pustošily povodně.

    17.5 2010 zasáhly povodně Moravu a Slezko. Hladina Bečvy a Moravy vystoupila ze svých koryt a na 16-ti místech byl vyhlášen stav ohrožení. Byly zaplaveny desítky obcí, včetně Troubek, které se staly symbolem povodní v roce 1997. 

    V srpnu a pak následně v září  se voda vylila na severu Čech. Tehdy se ocitla pod vodou řada obcí, povodeň strhla celé domy, běsnícímu vodnímu živlu padly za oběť mosty, zničeny byly také klíčové úseky silnic. Škody se počítají na miliardy, vláda se proto rozhodla navrhnout speciální povodňovou daň.

2.         OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1       Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce pracovalo do voleb ve složení z roku 2009 beze změny.        Po volbách došlo ke změně ZO hned ve čtyřech jejích členech.

Zastupiteli obce od 6.11.2010 jsou Jiří Kotas, Michal Novotný, Jitka Plevová, Jakub Lešek, Libuše Bednářová, Miloš Réman, a  Ing. František Lukášek. Starostou byl zvolen Jiří Kotas a místostarostkou Jitka Plevová.

Měsíční plat starosty i místostarosty obce zůstal nezměněn od listopadu 2006 a činí u starosty 8.000,- Kč hrubého, u místostarosty  4.000,- Kč hrubého. V době šetření a 10-ti procentnímu snížení mezd  vládou ve státní sféře plánovaného od ledna 2011 se jevilo rozumné zachovat sazby na úrovni minulých let.

 

2.2       Pracovní výbory obce

Od  1.1.2010 zůstali členové výborů v nezměněné sestavě, ale v důsledku voleb došlo od 19.11. 2010   k následným změnám :

 Tab.č.3  Nové složení  členů výborů obce Drahonín od 19.11.2010

 

FINANČNÍ  VÝBOR

 

 

 

Ing. František Lukášek

Hana Rousová

Luboš Pleva

 

předseda

 

 

 

 KONTROLNÍ VÝBOR

 

 

 

Jakub Lešek

Miloš Réman

Michal Novotný

 

předseda

 

 

 

 SOCIÁLNÍ  VÝBOR

 

Libuše Bednářová

Jiří Kotas

Ing.František Lukášek

 

předseda

 2.3       Významné události

 Vybudování a zapojení nové čističky obecního koupaliště

     V roce 2009 se podařilo získat dotaci na nové filtrační zařízení pro koupaliště. V jarních a začátkem letních měsíců 2010 bylo toto zařízení uváděno  do provozu. Začátek letní sezóny pro koupání se sice nepodařilo stihnout a koupaliště bylo napuštěno až v průběhu prázdnin, ale doufáme, že tato investice bude přínosem pro další roky.

 


3.         HOSPODAŘENÍ OBCE

Rozpočet obce byl schválen jako přebytkový  s předpokládanými příjmy 2.109.500,- Kč a s výdaji  1.705.500,- Kč.

Tab. č. 4 Přehled dotací získaných v roce 2010

 

Název dotačního titulu

Název akce

Cena

(Kč)

Dotace

(Kč)

VZ

(Kč)

1.

Podpora tvorby projektů v oblasti vodního hospodářství - dotace JMK

Obec Drahonín - rozšíření vodovodní sítě

71 500

50 000

21 500

 Cena    -   Celková cena akce , VZ   -    Vlastní zdroje obce

 

Tab. č. 5 Přehled příjmů a výdajů v roce 2010

 

Položka [Kč]

Schválený rozpočet [Kč]

Rozpočet po změnách [Kč]

Skutečnost [Kč]

Daňové příjmy

1.004.900,00

1.183.400,00

1.182.939,63

Nedaňové příjmy

53.500,00

55.900,00

45.701,90

Kapitálové příjmy

1.043.700,00

1.043.700,00

1.042.350,00

Přijaté transfery

7.400,00

391.700,00

558.776,00

Příjmy celkem

2.109.500,00

2.674.700,00

2.829.767.53

Běžné výdaje

1.135.500,00

1.302.100,00

1.433.244,63

Kapitálové výdaje

570.000,00

354.800,00

352.780,00

Výdaje celkem

1.705.500,00

2.121.300,00

1.786.024,63

Počáteční stav běžného účtu k 1.1.2010      19 864,39 Kč

Konečný stav běžných účtů k 31.12.2010   956.347,29 Kč

Konečný stav účtu byl ovlivněn příjmem za prodané stavební parcely , které se nacházejí v dolní části obce směrem k Madronovu dvoru.

 

4.          PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ A OBCHOD

Průmyslová výroba je v obci stále zastoupena pouze pilou Vojta. Pila zaměstnává 2 až 3 zaměstnance dle požadavku trhu.

V obci existuje ještě jedna pila, kterou provozuje jako svou vedlejší činnost Miroslav Čadílek z Drahonína.

Zemědělství je v obci zastoupeno zejména ZOD Olší, které má v nájmu polní pozemky v katastru obce. V letošním roce převažovalo osetí obilovinami. Dále ZOD Olší v obci provozuje živočišnou výrobu, která ale v závěru roku prošla krizí zaměstnaneckou a byly ukončeny dodávky mléka do mlékárny.Chov prasat již v roce 2010 v obci nebyl družstvem zastoupen. Celkově byl finanční stav ZOD díky špatnému hospodaření a zadlužení v minulých letech neuspokojivý a pod vedením předsedy Ing. Františka Lukáška se vedly rozhovory o vstupu nového investora do společnosti. Toto se na základě dohod povedlo v úplném závěru roku 2010, kdy se ZOD Olší dohodlo se společností ZEMAS AG a.s. Mostiště.    V příštím roce 2011 se ukáže, jaký přínos to našemu venkovu přinese.

Soukromí zemědělci zůstávají v obci dva. Luboš Pleva, který se specializuje na chov masného skotu plemene  Charolais  a na služby spojené s lesní a zemědělskou výrobou  a Zdeněk Marvan, jež se převážně orientuje na rostlinnou výrobu, chov prasat  a  výkrm býků.

Obchod byl v roce 2010 zastoupen prodejnou smíšeného zboží, kterou provozoval Zdeněk Marvan.

Přes letní sezonu fungoval výčep na výletisku. Točilo se zde pivo Starobrno 11°. Půllitr piva stál 20,0 Kč. Dále se točila kofola, která stála 10,0 Kč za jeden půllitr.

Dle statistického úřadu ČR činil průměrný plat v celé České republice ve 4.čtvrtletí  roku 2010 25 803 Kč hrubého. Pro Jihomoravský kraj byla průměrná hrubá mzda ve 4/4  roku 2010 cca 24,071 Kč.

Tab. č. 6 Regionální ceny potravin , nápojů a pohonných hmot

i

Komodita

Specifikace

[Kč]

Poznámka

1

Chleba

1 kg

19,90

Penny Tišnov, 30.12.2010

2

Rohlík obyčejný

1 ks

1,40

Penny Tišnov, 30.12.2010

3

Kostka másla

250 g

32,90

AZ Centrum Tišnov, 30.12.2010

4

Sýr Eidam 30%

1 kg

119,00

AZ Centrum Tišnov, 30.12.2010

5

Sůl mořská s jódem

1 kg

3,90

Penny Tišnov, 30.12.2010

6

Vejce M

10 ks

26,90

Penny Tišnov, 30.12.2010

7

Debrecínské párky

1kg,

139,00

Steinhauser Tišnov, 30.12.2010

8

Pizza šunka

1kg,

119,00

Steinhauser Tišnov, 30.12.2010

9

Krájený salám vysočina

1 kg

  149,00

Steinhauser Tišnov, 30.12.2010

10

Mléko trvanlivé

1 litr, polotučné

10,90

Penny Tišnov, 30.12.2010

11

Mléko zahuštěné SALKO

397 g slazené

36,90

Penny Tišnov, 30.12.2010

12

Smetana ke šlehání

200g

9,90

Penny Tišnov, 30.12.2010

13

Cukr krupice

1 kg

15,90

Globus Brno, 14.7.2010

14

Rum Krásnobřezský

0,5 litr

69,90

Globus Brno, 14.7.2010

15

Pivo láhvové 0,5 litr

10°Gambrinus

8,90

Penny Tišnov, 30.12.2010

16

Pivo láhvové 0,5 litr

12° Plzeň

18,90

Globus Brno, 14.7.2010

17

Coca Cola

2,0 litry

24,90

Penny Tišnov, 30.12.2010

18

Džus Solfrutta pomeranč

1,0 litr

12,90

Penny Tišnov, 30.12.2010

19

Dobrá voda- neperlivá

1,5 litru

6,90

Penny Tišnov, 30.12.2010

20

Mattoni - perlivá voda

1,5 litru

14,90

Penny Tišnov, 30.12.2010

21

Jablka červená

1 kg

21,90

Penny Tišnov, 30.12.2010

22 Brambory 1 kg 12,90 Penny Tišnov, 30.12.2010

 

i

Pohonné hmoty

Specifikace

[Kč]

Poznámka

1

Nafta

1 l

32,50

ČSAD Tišnov u Penny, 21.12.2010

2

Benzín natural

1 l

32,30

ČSAD Tišnov u Penny, 30.12.2010

Tab. č. 7 Ceny služeb  

i Název služby Jednotka Cena
1 Jízdné Drahonín - Tišnov [Kč.jízda-1] 24,0
2 Vodné [Kč.m-3] 38,4
3 Stočné [Kč.m-3] 29,6
4 Poplatek za odpady [Kč.obyv-1.rok-1] 400,0
5 Poplatek ze psa [Kč.pes-1.rok-1] 70,0

5.         VÝSTAVBA, DOPRAVA, SPOJE

5.1       Výstavba domů, chat a chalup

          Rok 2010 znamenal zvrat ve vývoji obce co se týče nové výstavby rodinných domků. Obec rozparcelovala a prodala pozemek pana Jandy, který koupila za účelem umožnit  stavět hlavně obyvatelům Drahonína, jelikož současné podmínky do vydání Územního plánu tomuto záměru moc nepřály.

         Směrem od Hublových k Madronovu dvoru byly prodány parcely manželům Bařinovým, manželům Rémanovým, Ing. Michalu Lukáškovi a manželům Novotným. Stavební parcely byly prodány za cenu 100,- Kč /m2  +  50,- Kč /m2 za slib vybudování obecního vodovodu do konce roku 2012 a  vybudování místní komunikace k RD do konce roku 2013.

        Jelikož  průtahy ohledně stavebního povolení se kvůli připomínkám protáhly do léta, byla započata první stavba manželů Novotných se zpožděním a do zimy vyrostla hrubá stavba zatím bez krovů.

 5.2       Projekční příprava, výstavba a údržba občanské vybavenosti a inženýrských sítí v obci

          V letošním roce byla podána žádost o Územní rozhodnutí na MěÚ v Tišnově pro stavbu místní komunikace, vodovodu a kanalizace  k nově vznikajícím RD.

         Jelikož k připravenému projektu měli manželé Matějíkovi několik připomínek ohledně stávající účelové komunikace, která vede přes jejich pozemek , a další požadavky na přípojky vodovodu a kanalizace , bylo toto řízení pozastaveno do 31.3.2011, aby mohla obec na připomínky zareagovat a projekt se mohl přepracovat.

 5.3       Úprava veřejných prostranství

          O úpravu veřejného prostranství se převážně starali zaměstnanci OÚ , kteří byli dosud registrováni na  ÚP a  po splnění určitých podmínek mohla obec zažádat o příspěvek na jejich mzdy z fondů EU na toto vyčleněných.

 5.4       Odpadové hospodářství

V roce 2010 byly shromažďovány PET láhve a sklo na horní návsi v domku u bývalé váhy. Na obecní návsi byly opět umístěny přes léto dva kontejnery určené pro komunální odpad, přesto jejich kapacita byla nedostatečná. Na obecním úřadě probíhal sběr drobných elektrospotřebičů a baterií. Rovněž byl zorganizován sběr velkých elektrospotřebičů.

 5.5       Dopravní spojení

Obec má zajištěno dopravní spojení pouze autobusovou dopravou, kterou zajišťuje ČSAD Tišnov. Jedná se o integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, přičemž do obce zajíždí linka 335 Tišnov – Drahonín.

V pracovním týdnu do obce zajíždí 10 spojů. O víkendech a svátcích pak spoje tři. Cena jednosměrné jízdenky je 24 Kč.                                          

 

6.         VEŘEJNÝ ŽIVOT V OBCI

I v letošním roce se v kulturní místnosti konaly literární kavárny, oslavy narozenin, resp. kurzy anglického jazyka.

6.1       SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Noc s Andersenem

   I letos stejně jako vloni zkomplikovaly zdravotní problémy dětí i rodičů řádný termín Andersenovy noci 26.3.2010. Sešli jsme se tedy  1.4. 2010 na Zelený čtvrtek – a předvelikonoční dobu  zakomponovali do dětského odpoledne.

Děti se sešly v 17.hodin a vyráběly si různé velikonoční ozdoby. Malovaly , stříhaly a lepily až vznikly nejrůznější velikonoční dekorace .

 V 18.hodin vyrazily hrkat a prošly celou obec. Pak přišla na řadu večeře v podobě různých obložených talířů se šunkou , sýrem  a zeleninou. Pak už se konečně mohlo začít soutěžit. Letos nás posílily ještě 2 děti z Olší a 2 děti z Litavy , a tak mohla vzniknout dvě početná družstva.

Jelikož byly v loňském roce zakoupeny do knihovny svazky spisovatele Jaroslava Foglara, tak byl celý večer zaměřen právě na hry v tomto duchu a děti si mohly zasoutěžit a současně se poučit a seznámit se s odvahou a dovedností mladých skautů. Soutěže byly plně v režii Marty R. , která si všechny vymyslela a ostatní maminky jí byly pouze nápomocny. Jako příklad bych uvedla například – Přechod přes virtuální řeku pomocí posunovacích kamenů v podobě kartonů, Elektrika – mačkání dlaní ve skupině, Morseovka – poznání slov, které byly vysílány baterkou  a mnohé jiné. Kolem 21.hodiny byly soutěže ukončeny a děti si vyzvedly odměnu v podobě balíčků bonbónů a upomínkových předmětů za tmy ze stromu u OÚ.

Pak přišel starosta p.Kocůr a povyprávěl dětem o knížce Hoši od Bobří řeky a všichni společně si prohlédli obrázky.

Noci s Andersenem se zúčastnilo 14 dětí , 2 maminky a 1 babička.

Ráno se děti nasnídaly , sbalily spacáky o odebraly se domů.

Všem se akce moc líbila !!

 Literární kavárny

     V letošním roce se konaly dvě literární kavárny , novoroční a ke Dni matek.

     První novoroční kavárna byla pořádána 3. ledna 2010. Paní Polanská spolu s několika dobrovolníky představila nově zakoupené knihy. Starosta poreferoval o knížkách J.Foglara, které také obohatily sbírku v naší knihově Karla Fice. Děti zahrály a zazpívaly koledy , abychom si připomněli stále trvající vánoční čas.

     Na závěr zahrál pan Lukášek na harmoniku a pan Vašek na kytaru několik lidových písniček, které si všichni rádi zazpívali.

     Současně probíhala v knihovně i výstavky ručních prací místních šikovných občanů. Nechyběly vyšívané obrazy a ubrusy, paličkovaná krajka, zdobené perníčky, háčkované dečky , polštáře a deka vyrobené technikou patchwork a samozřejmě také proutěné košíky.

Starosta představuje knihy J.Foglara

 

 

Malovaná batika  v Drahoníně

     Paní starostové Renatě Kocůrové se podařilo zorganizovat 24.dubna akci zvanou „Malovaná batika“. Tuto techniku učila  místní ženy a dívky  paní  z Tišnova, která si s sebou přinesla různé výtvarné pomůcky , s jejichž pomocí vznikaly nejrozmanitější trička, mikiny nebo třeba kabelky.

     Použita byla technika batikování, savování, kreslení voskovkami podle šablon a ruční malování na textil vůbec. Činily se maminky i děti, které tohle odpoledne také moc a moc bavilo.

Pálení čarodějnic a stezka odvahy

     Duben byl vůbec na akce hodně bohatý. Když vzpomenu Andersenovu noc, Malovanou batiku, tak ještě musím seznam doplnit o tradiční akci Pálení čarodějnic, která byla letos doplněna i o stezku odvahy, která se jakožto úkol počítala do plánované letní dětské hry na motivy J.Foglara, při které měly děti sbírat různé „bobříky“. Dnes je tedy čekal úkol o „bobříka odvahy“.

     Sešli jsme se na Výletišti po 18.hodině a společně opekli buřty. Pak si děti hrály různé hry s míčem a na honěnou a maminky šly připravit dětem „stezku odvahy“. Trasa vedla kolem Myslivny až k lesu, a pak dále ke kouzelnému stromu. Byla osvětlena pouze svíčkami ve sklenicích a navíc byla doplněna o strašidla v podobě čarodějnic a duchů z výtvarné dílny Marty Rémanové.

     Menší děti mohly jít po dvojicích , ale ty starší musely samozřejmě zvládnout dlouhou trasu samy, aby si bobříka zasloužily právem . Na konci je čekal pohádkový strom osvětlený lampióny a ozdobený balíčky bonbónů za odměnu.

     Všichni společně se pak setkali u blízké hranice s čarodějnicí, kterou pak místní hasiči slavnostně zapálili. Vatra plála sice krásně, ale idyla byla přerušena , když se přihnala bouřka a celá akce musela být předčasně ukončena ještě před úplným dohořením.

     Nesmím opomenout , že hranici nám pro radost dětí postavili místní dobrovolní hasiči. Děkujeme.

Honba za bobříky     

     I v letošním roce jsme pro místní děti uspořádali dětskou hru. Jelikož celý rok byl tak nějak věnován spisovateli J. Foglarovi, tak tomu ani tentokrát nemohlo býti jinak.  Úkolem dětí bylo nasbírat všech 13 základních bobříků – mrštnosti, míření, záchrany, plavce, dobrých činů, odvahy, květin, mlčení, osamělosti, zručnosti, síly, hladu a ušlechtilosti. Bobříka odvahy si děti splnily již při pálení čarodějnic a bobříka plavce v předešlém týdnu v místním koupališti, tak měly náskok.

    Trasa byla pojata stylově podél místního potoka Hadůvky.  Sešli jsme se v sobotu 14.srpna ve 13hodin u koupaliště. Děti byly rozděleny do dvou skupin a získaly mapu, která je měla kolem úkolů dovést dokonce až k pokladu.  Po mírných rozpacích, kudy cesta na mapě vlastně vede, nabraly děti správný směr podél domu pana Hubla a dále do luk směr Madronův dvůr. 

    Na prvním rozcestí je čekala zkouška z květin, v které samozřejmě všichni uspěly. Dál byl zadán bobřík mlčení a děti až do dalšího úkolu pod „habrovou dolinou „ musely snášet cestu bez povídání. Některé děti opravdu trpěly, když například Barunka upadla a oči se jí zalily slzami, tak opět vstala a statečně mlčky pokračovala dál. Úkol zručnosti též děti svedly bez hlásku a domlouvání pouze posunky a gesty. Když poskládaly všechny dřevěné hůlky správně podle velikosti byly oba dva bobříci prohlášeny za splněné.                                                            Děti plní „bobříka květin“

     Dále vedla cesta dolů do lesa. Tam si děti nasbíraly šišky a mohly vyzkoušet zdolat bobříka míření. Pak seběhly ještě jeden kopeček a byli jsme všichni u potoka Hadůvky. Jelikož tento rok je bohatý na srážky, tak i tento den , jinak tak tichoučký a klidný potůček, bublal a rachotil, že jsme si připadali jako u horské bystřiny. Tady si přes několik brodů a přeskoků přes kameny děti právem zasloužily bobříka šikovnosti, protože stezka se podél Hadůvky klikatí a několikrát ho křižuje. Holínky tedy byly tou nejlepší obuví, ale děti si stejně vystačily většinou s teniskami a botaskami. V krásném malebném údolí si děti splnily další bobříky , až už zbýval pouze poslední – bobřík hladu. Děti celou cestu neměly žádnou zastávku na svačinu.

 

             Překonávání potoka Hadůvky

A tak jsme dorazili všichni tam, kde se Hadůvka vlévá do řeky Bobrůvky. Cesta na mapě ukazovala jíti dále proti proudu řeky. Dětem pomáhaly nyní i barevné fáborky na stromech , a tak jsme všichni přišli na louku pod zříceninou hradu Košíkova, kde na nás čekali podivně pomalované bytosti. Jeden vypadal jako starý šaman, druhý jako válečník a třetí by se dal nazvat  velkým mluvkou.  Ten dětem nakonec prozradil , kde hledat poklad , a tak ho po několika dalších minutách našly u stromu Nevěrského potoka.

     Všichni společně jsme pak zamířili k nedalekému Šafránkovu mlýnu, kde na nás čekala letní hospůdka s občerstvením.  Tam si děti truhlici s pokladem otevřely a za všechny získané bobříky pak dostaly po balíčku s dárky a sladkostmi. Po klobáse a limonádě si pak na místním hřišti zahrály s indiány kopanou.

              Indiáni na louce pod Košíkovem

 

Kurzy anglického jazyka

  V roce 2010 v červnu byly kurzy  anglického jazyka ukončeny z důvodu vytíženosti paní učitelky Mgr. Vlasty Rousové z Boru , která po mateřské dovolené začala vyučovat na ZŠ v Bystřici n.Pernštejnem.

 Zumba v Drahoníně

   Po ukončení angličtiny zůstalo prázdné místo v pátečním rozvrhu místních žen a dívek , a tak byl s nadšením přijat návrh setkávat se u tance zumby, která má v současné době ve světě i u nás velkou oblibu. Každé  páteční odpoledne se setkávalo 6 – 10 dětí a žen, aby si současně zacvičily , zatančily a pobavily se. Zumbu předcvičovaly sestry Plevovy.

6.2       SPOLKOVÝ ŽIVOT

SDH DRAHONÍN – doplní hasiči

   Naši hasiči si v letošním roce opravili a zateplili prostor výčepu na výletišti, a tak mohl být výčep provozován nejen přes léto, ale i o víkendech v zimním období.

SDH Drahonín pořádalo v roce 2010 dvě hudební zábavy. První se konala 26. 6. 2010, kde k tanci a poslechu hrála od 21,00 skupina ARZENAL. Druhá taneční zábava se konala 10. 7. 2008 rovněž na výletišti, od 21:00 hod nám hrála skupina Kredit.

SK DRAHONÍN

   Sportovní klub se staral o prostranství fotbalového hřiště a v neděli navečer se fotbalisté scházeli ke své sportovní aktivitě.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ DRAHONÍN

   Myslivecké sdružení pořádalo jednu letní zábavu, a to 17.července 2010,  počasí jim však nepřálo, neboť od 19.00 začala bouřka se silným deštěm a větrem, která trvala téměř do půlnoci, a tak byla celá akce zrušena.

 7.         ŠKOLSTVÍ

Obec neprovozuje základní školu ani mateřskou školku.

Mateřská školka a 1. stupeň základní školy se nachází v Olší. Druhý stupeň základní školy je také v Olší. Z drahonínských dětí navštěvovali do června 2010 MŠ Olší Terezka Manová,  Barborka Rémanová.

Od září 2010 navštěvovali MŠ Olší: Terezka Manová, Barborka Rémanová a Adélka Lešková.

Vedoucí učitelkou  MŠ Olší je Mgr. Ilona Doležalová.

S ohledem na malý počet žáků je ZŠ Olší koncipována jako malotřídní škola. Dle sdělení rodičů je ZŠ Olší u rodičů oblíbení zejména pro rodinnou atmosféru a individuální přístup k žákům. Z drahonínských dětí ZŠ Olší do června 2010 i od září 2010 navštěvovali: Kamil Rous, Natálka Rémanová, Vojta Rous a Kateřina Křehlíková.

Ředitelkou ZŠ Olší je Mgr. PhDr. Lenka Bučková.

Druhý stupeň ZŠ je v Dolních Loučkách. Zde se do června 2010 vzdělávali: Martina Plevová, Lukáš a Anička Martínkovi, Klára Čadílková , Monika Plevová a Daniela Křehlíková.

Od září 2010 navštěvovali ZŠ Dolní Loučky: Martina Plevová, Monika Plevová, Daniela Křehlíková, Anička Martínková a Lukáš Martínek.

Ředitelkou ZŠ Dolní Loučky je Mgr. Hana Svánovská.

8.         SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI

Sociální oblast nebyla v letošním roce v obci nijak řešena, tj. není zde domov důchodců ani jiné sociální zařízení.

9.         POČASÍ

      V lednu a únoru panovalo mrazivé období s četnými sněhovými srážkami.15.března se přehnala v noci sněhová bouře s vichřicí a blesky, kdy napadlo posledních 6 cm sněhu a vytvořily se četné závěje. Pak už se konečně začalo oteplovat a mohlo přijít jaro, které bylo ovšem velmi deštivé a mnozí zemědělci v okolí a na celé Vysočině nestačili včas zasadit brambory, neboť půda byla příliš blátivá. U Nového Města na Moravě se sázely brambory často až v červnu. Z toho pak na podzim vyplynula neúroda, která zvýšila cenu v celé České republice.

       Léto bylo teplé , ale současně provázené častými bouřkami a deštěm. I žně se v letošním roce protahovaly a kvalita obilí často ztrácela vlivem počasí svou potravinářskou kvalitu.

       1.prosince 2010 nastala celorepubliková sněhová kalamita, kdy napadlo 15 cm sněhu. Jinak zbytek roku byl už průměrný , teploty ranní kolem -7 st.Celsia. Tři dny před Vánocemi přišla mírná obleva , ale hned na Boží Hod začalo opět mrznout a krajinu pokryla tenká vrstva sněhu.

 

10.       POHYB OBYVATELSTVA

K 31.12.2010 bylo k trvalému pobytu v obci Drahonín hlášeno 117 obyvatel.

Do obce se k trvalému pobytu přihlásili 3 občané.

Z obce se nikdo neodstěhoval.

K rozvodu v obci nedošlo.

 

V obci se narodily celkem tři děti:

Ondřej Novotný          5. 8. 2010 ( uvítán mezi občany obce 17.4.2011 )

Nela Rousová           10. 9.2010 ( uvítána mezi občany obce 17.4.2011)

Anežka Kocůrová      25.12.2010 (uvítána mezi občany obce 17.4.2011)

 

V letošním roce nás bohužel navždy opustili:

František Réman                      6. 9.2010 ve věku 69 let


Odkaz do systému GeoportalOdkaz do systému Czech PointOdkaz do systému ePusaOdkaz do Vaše cesty k bezpečíOdkaz do Portál krizového řízení pro JMKOdkaz na Nadaci ČEZ
Administrativa Administrace | Prohlášení o přístupnosti Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o ochraně soukromí Prohlášení o ochraně soukromí | RSS RSS
Nacházíte se v módu s vypnutými grafickými prvky, proto vidíte tuto stránku bez ozdob a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2 a nepotřebujete grafické omezení, můžete se přepnout do grafického módu.