Drahonín
Dnes je neděle 21. 7., svátek má Vítězslav

Aktuality

Možnost brigád

Obec Drahonín nabízí možnost placené brigády (údržba zeleně, sečení, atd..) pro informaci se ptejte u starosty obce. Děkujeme

rss RSS


Počasí

počasípočasípočasíKulturní akce Koruna Vysočiny

Seznam akcí

 

TOPlist

Kronika za rok 2009

1.         ÚVODEM

 K nejdůležitějším celostátním událostem roku 2009 jistě patří předsednictví České republiky Evropské unii, které proběhlo v první polovině roku 2009 a bylo neslavně ukončeno svržením vlády ČR v průběhu našeho předsednictví. Dále je nutno zmínit volby do Evropského parlamentu a ratifikační proces Lisabonské smlouvy, kdy jsme se zásluhou prezidenta Václava Klause stali poslední ratifikující zemí EU. Další kuriozitou jsou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se měly konat 9. a 10. října 2009, ale které byly Ústavním soudem zrušeny… Za zmínku stojí i 20-té výročí Sametové revoluce.

 V pátek 5.6. a v sobotu 6.6.2009 proběhly v České republice volby do Evropského parlamentu. Vítězem se stala Občanská demokratická strana se ziskem 9 mandátů, druhé místo obsadila Česká strana sociálně demokratická, která získala 7 mandátů. Třetí skončila KSČM a obsadila 4 mandáty. Čtvrtá KDÚ-ČSL získala 2 mandáty. Evropských voleb se v Drahoníně zúčastnilo cca 40,9 % voličů, tj. celkem 38 občanů. Vítězná ČSSD u nás získala 13 hlasů, druhá skončila Občanská demokratická strana (ODS) s  12 hlasy, třetí skončila KSČM se 7 hlasy, KDU-ČSL  měla 3 hlasy a po jednom hlasu měli Suverenita, Volte pravý bok a SNK Evropští demokraté.

 2.         OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1       Zastupitelstvo obce

Ve složení zastupitelstva obce ke změně nedošlo. Zastupiteli obce jsou stále Miloš Réman, Jiří Krábek, Jiří Kotas, Ing. František Lukášek, Kamil Rous, Luboš Pleva a Ing. Pavel Kocůr.

 Měsíční platy starosty i místostarosty obce se od zvolení tohoto zastupitelstva obce v listopadu 2006 nezměnily a činí u starosty 8.000,- Kč hrubého, resp. 4.000,- Kč hrubého u místostarosty.

2.2       Pracovní výbory obce

Od ledna 2009 fungují kontrolní, finanční a sociální výbory obce. Složení jednotlivých výborů je následující:

Tab. č. 1 Složení pracovních výborů obce Drahonín v roce 2009

Seznam výborů obce Drahonín 2009

A. FINANČNÍ VÝBOR

30.XII.08

Datum schválení

1.I.09

Datum účinnosti

Ing. František Lukášek

předseda

Plevová Jitka

Kotas Jiří

B. KONTROLNÍ VÝBOR

30.XII.08

Datum schválení

1.I.09

Datum účinnosti

Réman Miloš

předseda

Pleva Luboš

Krábek Jiří

C. SOCIÁLNÍ VÝBOR

30.XII.08

Datum schválení

1.I.09

Datum účinnosti

Kotas Jiří

předseda

Ing. Lukášek František

Ing. Kocůr Pavel

 

2.3       Významné události

 Oprava kaple Ježíše Krista Krále

Na podzim tohoto roku se podařilo zrealizovat opravu kapličky, která spočívala hlavně v oklepání zvlhlé fasády (cca 1 m nad sokl) a následné nové omítnutí. Kaplička byla opatřena novou malbou, která vzbudila rozporuplné reakce. Části občanů se zvolená barva nelíbila. Došlo k opravě střešní krytiny a k výměně okapů za nové měděné okapy. Byly realizovány i klempířské práce okolo oken. Po obvodu kapličky byla položena drenáž, která má zamezit vzlínání podzemní vody a vnášení vlhkosti do obvodových zdí. Zrušením starého oplocení došlo k otevření okolí kaple. Ostatní práce bylo nutné odložit na pozdější dobu, protože zima roku 2009 začala velmi brzy a trvala dlouhou dobu.

Ve zrekonstruované kapli, ještě s lešením pro zajištění dokončení klempířských prací, se konala

21. listopadu 2009 pouťová mše svatá.

Obr.č.1 - Kaple před rekonstrukcí                             

Obr.č.2 - Kaple po  rekonstrukci   

3.         HOSPODAŘENÍ OBCE

Rozpočet obce pro rok 2009 byl schválen jako vyrovnaný s předpokládanými příjmy a výdaji 2.079,8- mil. Kč. Ekonomické ukazatele obce byly významně ovlivněny vrácením dotace poskytnuté Jihomoravským krajem na odkup bývalé hospody pana Marvana ve výši 400.000,- Kč. V roce 2009 byly proplaceny i vlastní zdroje z dotace roku 2008 na tvorbu projektu ČOV a stokové sítě ve výši 104.720,- Kč.

Je nutno přihlédnout i ke skutečnosti, že podíl vlastních zdrojů vztažený k získaným dotacím činil v roce 2009 částku 203.400,- Kč. Dotační aktivita způsobila, že na konci roku 2009 bylo na obecním účtu pouhých 19,9 tis. Kč.

Tab. č. 2 Přehled dotací získaných v roce 2009

Cena

Dotace

VZ

i

Název dotačního titulu

 

Název akce

 

 

 

[Kč]

[Kč]

[Kč]

1.

Program obnovy venkova JMK

Rekonstrukce kapličky

 

 

279 400

200 000

79 400

2.

ČEZ a.s.

 

 

Rekonstrukce kapličky

 

 

50 000

50 000

0

3.

Zkvalitnění sportovního prostředí

Rekonstrukce filtrační technologie u obecního bazénu

268 000

150 000

118 000

4.

Fond hejtmana JMK

 

Rekonstrukce obecního rozhlasu

 

 

110 000

110 000

0

5.

CELKEM

749 400

546 000

203 400

VZ = vlastní zdroje

Tab. č. 3 Přehled příjmů a výdajů v roce 2009

Položka [Kč]

Schválený rozpočet [Kč]

Rozpočet po změnách [Kč]

Skutečnost [Kč]

Daňové příjmy

1.180.500,00

1.111.600,00

1.091.279,91

Nedaňové příjmy

42.800,00

91.100,00

75.498,46

Příjmy celkem

1.230.800,00

2.102.200,00

2.066.016.37

Běžné výdaje

977.500,00

1.983.900,00

1.928.184.08

Kapitálové výdaje

1.102.300,00

860.300,00

859.971,40

Výdaje celkem

2.079.800,00

2.844.200,00

2.788.155.48

 

Počáteční stav běžného účtu k 1.1.2009:                  848.983,50 Kč

Konečný stav běžných účtů k 31.12.2009                  19.864,39 Kč

4.         PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ A OBCHOD

Průmyslová výroba je v obci stále zastoupena pouze pilou Vojta. Pila zaměstnává 2 zaměstnance dle požadavků trhu.

V obci existuje ještě jedna pila, kterou provozuje jako svou vedlejší činnost Miroslav Čadílek z Drahonína. Provoz této pily je však mírný.

 Zemědělství je v obci zastoupeno zejména ZOD Olší, které má v nájmu polní pozemky v katastru obce. V letošním roce převažovalo osetí kukuřicí na krmení. Dále ZOD Olší v obci provozuje živočišnou výrobu, kde v areálu zemědělského podniku chovalo v roce 2009 průměrně 150 telat a krav. V roce 2009 skončila porodna i velkovýkrmna prasat. O dobytek se stará 1 obyvatel Drahonína. V letošním roce se ovšem ZOD potýkalo s nemalými finančními problémy, bylo s ním dokonce v dubnu zahájeno insolvenční řízení. Proběhla změna na pozici předsedy představenstva. Novým předsedou se stal Ing. František Lukášek, dlouhodobý starosta obce Drahonín. Tato změna byla občany přijata kladně. Ing. Lukášek se postaral o vyrovnání a dohody s věřiteli, což umožnilo, aby bylo insolvenční řízení se  ZD Olší ukončeno.

Soukromí zemědělci byli v obci dva. Luboš Pleva, který se specializuje na chov masného skotu plemene Charolais a na služby spojené s lesní a zemědělskou výrobou. Dále pak Zdeněk Marvan, jenž se převážně orientuje na chov prasat a výkrm býků.

Obchod byl v roce 2009 zastoupen prodejnou smíšeného zboží, kterou provozovali manželé Marvanovi.

Přes letní sezónu fungoval výčep na výletisku. Točilo se zde pivo Starobrno 11°. Půllitr piva stál 21,0 Kč. Dále se točila kofola, která stála 15,0 Kč za jeden půllitr.

Dle statistického úřadu ČR činil průměrný plat v celé České republice roku 2009 cca 23.555 Kč hrubého. Pro Jihomoravský kraj byla průměrná hrubá mzda ve 3/4  roku 2009 cca 21.869 Kč.

Tab. č. 4 Regionální ceny potravin a nápojů

i

Komodita

Specifikace

[Kč]

Poznámka

1

Chleba

1 kg

19,90

Penny Tišnov, 30.12.2009

2

Rohlík obyčejný

1 ks

0,90

Penny Tišnov, 30.12.2009

3

Kostka másla

250 g

24,90

AZ Centrum Tišnov, 30.12.2009

4

Sýr Eidam 30%

1 kg

107,00

AZ Centrum Tišnov, 30.12.2009

5

Sůl mořská s jódem

1 kg

4,90

Globus Brno, 21.12.2009

6

Vejce M

10 ks

26,90

Penny Tišnov, 30.12.2009

7

Debrecínské párky

1kg, Krahulík

129,00

AZ Centrum Tišnov, 30.12.2009

8

Výběrová šunka Lada

1kg, Krahulík

149,00

AZ Centrum Tišnov, 30.12.2009

9

Krájený salám Vysočina

1 kg

99,00

Penny Tišnov, 30.12.2009

10

Mléko

1 litr, polotučné

14,90

AZ Centrum Tišnov, 30.12.2009

11

Mléko zahuštěné SALKO

397 g slazené

29,90

Penny Tišnov, 30.12.2009

12

Smetana ke šlehání

215g

14,90

Penny Tišnov, 11.12.2009

13

Cukr krystal

1 kg

12,90

Globus Brno, 21.12.2009

14

Pivo láhvové 0,5 litr

12°Budvar

15,90

COOP, Jednota Olší 8.12.2009

15

Pivo láhvové 0,5 litr

10°Gambrinus

8,90

Penny Tišnov, 30.12.2009

16

Pivo láhvové 0,5 litr

12° Plzeň

18,90

COOP, Jednota Olší 8.12.2009

17

Coca Cola

2,0 litry

24,90

Globus Brno, 21.12.2009

18

Džus Solfrutta pomeranč

1,0 litr

12,90

Penny Tišnov, 30.12.2009

19

Dobrá voda- neperlivá

1,5 litru

6,90

Penny Tišnov, 11.12.2009

20

Mattoni - perlivá voda

1,5 litru

11,90

Penny Tišnov, 11.12.2009

21

Jablka červená

1 kg

13,80

Penny Tišnov, 11.12.2009

 

Tab. č. 5 Ceny služeb

i

Název služby

Jednotka

Cena

1

Jízdné Drahonín - Tišnov

[Kč.jízda-1]

24,0

2

Vodné

[Kč.m-3]

33,9

3

Stočné

[Kč.m-3]

25,0

4

Poplatek za odpady - popelnice

[Kč.popel-1.rok-1]

150,0

5

Poplatek za odpady - osoby

[Kč.obyv-1.rok-1]

150,0

6

Poplatek ze psa

[Kč.pes-1.rok-1]

70,0


5.         VÝSTAVBA, DOPRAVA, SPOJE

5.1       Výstavba domů, chat a chalup

V roce 2009 byla zkolaudována chalupa pana Matějíka z Brna, která obdržela číslo popisné 54. Dále byla provedena zastavovací studie parcely 1060/3 ZE a následně byl zveřejněn záměr obce na prodej 5-ti nově navržených stavebních parcel na pozemku 1060/3 ZE. V průběhu lhůty pro podání přihlášek na odkup stavebních parcel se přihlásili čtyři zájemci (manželé Rémanovi, manželé Novotní, manželé Bařinovi a Ing. Michal Lukášek).

 5.2       Projekční příprava, výstavba a údržba občanské vybavenosti a inženýrských sítí v obci

I v letošním roce naše obec připravovala nové investiční akce. Jednak se jedná o projektovou dokumentaci čistírny odpadních vod a stokové sítě, dále nelze opomenout novou výstavbu rodinných domů na pozemku 1060/3 ZE, rekonstrukci místní komunikace před obecním úřadem či revitalizace bývalé Marvanovy hospody.

Stěžejním dokumentem byla Územně plánovací dokumentace (ÚPD). V roce 2009 byl zpracován návrh ÚPD. Veřejné projednání a schválení však proběhne až v roce 2010.

K realizaci dospěly tyto akce: rekonstrukce kapličky zasvěcené Kristu Králi, rekonstrukce obecního rozhlasu  Byla zahájena rekonstrukce filtrační technologie obecního bazénu.

Rudolf Buffi požádal zastupitelstvo obce o souhlas s výstavbou fotovoltaické elektrárny na jeho pozemku v intravilánu obce nad starou kovárnou, resp. vedle jeho chalupy a pod zemědělským areálem. Na popud zastupitelstva obce nechal Rudolf Buffi zhotovit i 3D model osazení panelů do terénu. Zastupitelstvo obce pěti hlasy proti dvěma žádost Rudolfa Buffiho zamítla. Hlavním důvodem nesouhlasu bylo přesvědčení o znehodnocení rázu krajiny a charakteru uvnitř obce. Zároveň zastupitelé vyslovili názor, že umístění elektrárny mimo zastavěné území za předpokladu finanční kompenzace je možné. Následně Rudolf Buffi projevil zájem o výstavbu fotovoltaické elektrárny na pozemku nad „Čadílkovou“ pilou v extravilánu obce a nabídl, že dva panely by si obec provozovala sama. Obec dala R. Buffimu souhlas pro jednání se společností E.ON. Povolení stavby zastupitelé podmínili předložením projektového záměru (alespoň situativní nákres rozmístění panelů).

 5.3       Úprava veřejných prostranství

V letošním roce doznala změny střední část obce, kde byla zbourána dřevěná kůlna a byl odstraněn nepořádek mezi nemovitostmi rodiny Kučerů, Vyžrálků, Kleinů a rodiny Buffi. Zastupitelé se shodli, že tento pozemek musí zůstat otevřený a do budoucna nezastavěný. O konečné terénní a sadové úpravě, resp. účelu využití pozemku nepadlo sice rozhodnutí, ale s ohledem na existenci stávajících inženýrských sítí a plánované kanalizace se zastupitelé shodli, že musí tento prostor zůstat v majetku obce. Pan Kučera provedl opravu starého plotu podél místní komunikace vedoucí od návsi k výletisku. Paní Rémanová upozornila na skutečnost, že plot je umístěn na obecním pozemku. Pan Kučera tuto skutečnost nevyvrátil, jen konstatoval, že plot umístil v trase plotu původního.

Na jaře, v létě a na začátku podzimu byly veřejné travnaté plochy pravidelně sečeny.

Na podzim bylo odvezeno shrabané listí ze stromů.

 5.4       Odpadové hospodářství

V roce 2009 byly shromažďovány PET láhve a sklo na horní návsi v domku u bývalé váhy. Na obecní návsi byly opět umístěny přes léto dva kontejnery určené pro komunální odpad, přesto jejich kapacita byla nedostatečná. Na obecním úřadě probíhal sběr elektro odpadu.

5.5       Dopravní spojení

Obec má zajištěno dopravní spojení pouze autobusovou dopravou, kterou zajišťuje ČSAD Tišnov. Jedná se o integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, přičemž do obce zajíždí linka 335 Tišnov – Drahonín.

V pracovním týdnu do obce zajíždí 11 spojů. O víkendech a svátcích pak spoje tři. Cena jednosměrné jízdenky je 24 Kč.

5.6       Turistika

Zásluhou Mikroregionu Pernštejn byl v obci osazen jeden infokiosek napojený na internet, tři mapové informační tabule a byly zajištěny nové propagační materiály. Infokiosek je umístěn přímo na návsi obce. Jedna infotabule byla umístěna na návsi, druhá na křižovatce směr Šafránkův mlýn a Trenckova rokle a třetí, poslední tabule, byla osazena u Šafránkova mlýna.

Obr.č. 3 - Pohled na obec od Madronova statku

 

6.         VEŘEJNÝ ŽIVOT V OBCI

I v letošním roce se v kulturní místnosti konaly literární kavárny, vítání občánků, oslavy narozenin či kurzy anglického jazyka.

6.1       SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Noc s Andersenem

V letošním roce se naše knihovna zapojila do mezinárodní akce podporující čtení dětem. Andersenova noc ve všech 840 místech proběhla ve stanovený termín – 3.4. 2009. Naše knihovna musela však pohádkové nocování z důvodu vysoké nemocnosti dětí o týden odložit.

Děti se sešly tedy 9.4. 2009 na Zelený čtvrtek – a předvelikonoční dobu  zakomponovali do dětského odpoledne.

Pohádkové odpoledne bylo zahájeno rukodělnou dílnou – děti si mohly vyrobit spoustu velikonočních dekorací, mramorovat kraslice, zkusit textilní decoupage nebo si jen tak kreslit. Poté se všechny děti zúčastnily v naší obci tradičního velikonočního hrkání, a jelikož na čerstvém vzduchu vytráví, čekala na děti po návratu dobrá večeře. Když se všechny děti řádně posilnily, vrhly se do pohádkového soutěžení.

Obr.č. 4 - Velikonoční výtvarná dílna


Naši první Noc s Andersenem jsme věnovali samotnému Andersenovi. Seznámili jsme děti s pohádkářovým životem a prostřednictvím zábavné křížovky a tematických soutěží i s jeho nejznámějšími pohádkami. Za splněné úkoly získávaly děti lístky, které ve finále zavěsily na kouzelný strom. „Pohádkovník“ se jim za lístky s nejoblíbenější pohádkou sladce odměnil. Na děti ještě čekalo večerní čtení Andersenovy pohádky Křesadlo a dle itineráře celé akce měly děti ulehnout do spacáků a sladce spinkat. Samozřejmě se tak nestalo a do půlnoci byl program výhradně v dětských rukou.

Ráno už jen děti snědly buchtu, vypily kakajíčko a rozešly se domů.

Andersenovy noci se v našem prvním ročníku zúčastnilo 12 dětí a 3 maminky.

 Obr.č. 5 Noc s Andersenem - společná večeře


Literární kavárny

V letošním roce se konala pouze jedna literární kavárna.  

Sešli jsme se 10.5.2009 od 14:00 na Den matek. Sestry Plevovy a Daniela Křehlíková zahrály a zazpívaly na klávesy a píšťalky. Následoval blok čtení povídek (paní Bednářová, paní Lukášková, Jitka Plevová a recitace paní Křehlíkové) a na závěr proběhla volná diskuze.

Druhá kavárna s vánoční tématikou byla přesunuta na 3.1.2010 a byla pojata jako Tříkrálová.

 Obr. č.6 Literární kavárna ke Dni matek


 Obr.č.7 - Pěvecké vystoupení dětí


Košt slivovice 

Nultý ročník koštu slivovice se konal 25. dubna 2009. Do soutěže bylo přihlášeno 12 vzorků, z toho 10 vzorků pravé slivovice a dva vzorky jiné ovocné pálenky.

Nejprve bylo zamýšleno ustanovit 2 hodnotící komise - odbornou a laickou, ale nakonec bylo dohodnuto, že hodnocení bude rovnostranné. Sešlo se 11 členů poroty a koštování mohlo začít. Jako občerstvení byly připraveny uzeniny, sýr a také se podávalo točené pivo. Pro neutralizaci chuti byl připraven i chléb a voda.

Na rozlévání vzorků se aktivně podílela Hana Rousová a Jitka Plevová, které jediné vždy věděly, čí slivovice se v ten daný moment koštuje. Prozrazeno ovšem nebylo nic a vše probíhalo v přísném utajení.

Po sečtení výsledků byla vítězem zvolena slivovice pana Slavíka, který ač má v Drahoníně pouze chalupu, tak švestky byly zaručeně místní. Aby se vítězství potvrdilo nebo vyvrátilo, navrhl starosta obce na popud protestu druhého v pořadí Rudolfa Buffiho ještě tak zvané PLAY OFF.  Tedy, aby se utkaly o vítězství ještě jednou čtyři nejlépe hodnocené destiláty. Do tohoto užšího výběru postoupila slivovice pana Slavíka, pana Buffiho, pana Kučery a pana Rouse. Nyní se našlo už jen 8 členů poroty, kteří se do koštování s chutí pustili.

Výsledek byl velmi těsný, ale nepřinesl žádné nové překvapení. Finále skončilo remízou mezi vzorkem pana Buffiho a vzorkem vítěze základní části pana Slavíka. Proto došlo na penaltový rozstřel, který o prsa vyhrál pan Slavík. Tak mohla být slivovice pana Slavíka slavnostně prohlášena za absolutního vítěze. Její lahodná chuť příjemně hřála a nenechávala štiplavou chuť na jazyce. Na druhém místě se rovněž s vynikající kvalitou umístila slivovice pana Buffiho, která získala jen o půl hodnotícího bodu méně než vítězný vzorek.

Již se těšíme na další ročník.

 

 Obr. č. 8. Košt  slivovice 2009 (Účastníci soutěže)

 

 Obr. č. 9 - Vítězové soutěže – manželé Slavíkovi

 

 Dětský den

Dětský den se letos nepodařilo v Drahoníně uspořádat, jelikož se nenašel vhodný termín. Navíc děti byly pozvány na Den dětí organizovaný Základní školou Olší, kde proběhla diskotéka spojená s mnoha hrami a s rozdáváním sladkostí, takže nebyly nikterak ochuzeny.

 

Putování za pány hradu Košíkova

Dětská hra plná dobrodružství se konala v neděli 16.8.2009. Vše začalo již v 9,00 na místním výletišti, kde si děti vyslechly něco málo z historie hradu Košíkova. Účast byla i letos velmi početná - sešlo se 25 dětí, a tak se rozdělily do dvou skupin a mohlo se začít soutěžit.

Cílem hry bylo získat všechny části skládačky, z které pak musely utvořit obrázek s podobou hradu. Dílky získávaly za jednotlivé splnění úkolů. Dalším nemalým úkolem bylo pomocí mapy najít tu správnou cestu na Košíkov, která byla lemována již zmiňovanými soutěžemi.

První úkol se konal na místním betonovém tanečním prostoru, kde se uskutečnil slalom na koloběžkách. Hned vedle u koupaliště si všichni v malém brouzdališti vyzkoušeli výlov rybiček. To aby neměl hradní pán hlad.  Pak se děti musely zorientovat v mapě a vyjít cestou  k Madronovu dvoru. Na trase je čekali manželé Kleinovi s velmi pěkně připraveným úkolem o rozeznávání hradů, zámků a zřícenin. Fotografie různých honosných staveb děti přiřazovaly pod jednotlivé kategorie a nebylo to vůbec jednoduché. Na další zastávce je pak Pavel Kocůr prověřil ze znalostí o životě na středověkém  hradě.

 

Obr.č.10 - Pavel Kocůr a vědomostní otázky na téma Drahonín a zubří hlava, resp. život na hradech


 Pak následovala odbočka na statek, který v dřívějších dobách patřil právě k hradu Košíkovu a produkoval zásoby potravin. Tady se pěstovalo obilí, brambory a chovala zvířata, která pak sloužila k obživě hradní posádky.  Není tedy divu, že děti dostaly od manželů Plevových za úkol umlít z klásků pšenice mouku a také vynosit z místního sklepa nějakou tu bramboru pouze za pomoci malé baterky.  Louč by byla sice stylovější, ale pro tak malé děti velmi nebezpečná. Po malém občerstvení koláčky a ovocem pokračovala hra dál oblíbeným úkolem - střelbou ze vzduchovky u blízkého lesa. Poté již cesta vedla pouze lesem. Bylo horko, sluníčko svítilo ze všech sil, a tak stín všichni uvítali.

 

Obr.č.11 - Skládání  obrázku na Košíkově  


Manželé Rémanovi připravili úkol, kde se děti ve dvojicích spoléhaly jeden na druhého, neboť jeden z nich měl vždy zavázané oči a druhý mu radil, jak dorazit k cíli, kde ho čekala sladká odměna.  V další soutěži prověřil Pavel Navrátil znalosti bylin, dřevin a zvířat. Následoval sestup habrovou dolinou lemovanou několika obrázky. Na rozcestí čtyř cest bylo nutno zvolit tu správnou a najít novou mapu, která by ukázala směr. Ta byla důmyslně schována na místním posedu. Ale ani s touto překážkou neměli účastníci problémy.  

 

Na blízké rovince byl pak poztrácen pytel s „proviantem“ pro hradního pána a ten museli všichni do jednoho přinést. Patronkou úkolu byla Dana Křehlíková.

Následoval další sestup tentokrát již do blízkosti samotného hradu. Tady si opět všichni vyzkoušeli, jaké je to chodit po tmě, tedy se šátkem na očích. Hana Rousová připravila labyrint, kterým se procházelo za pomoci provazu.

U hradního příkopu se obě skupiny setkaly a nastalo překonávání tohoto příkopu, přes něž vedla pouze úzká lávka zhotovená Lubošem Plevou. Pro snadnější přechod bylo na stromech umístěno ještě lano na přidržování. Všichni účastníci se nakonec na druhou stranu dostali a hrad byl nyní v obležení. Tolik lidí jistě v nedávné minulosti ještě nehostil.

Ze samotné věže stoupal dým a objevil se sám hradní pán, jež se nejprve zlobil, že mu tolik rámusu vyplaší zvěř, ale pak dostal pytel s posbíraným jídlem a byl uchlácholen. Posteskl si, že hrad chátrá a že ztratil plány k jeho opravě. Děti nelenily a hledaly a hledaly, až plán hradu našly ve vykotlaném pařezu. Hradní pán měl obrovskou radost a dal dětem ještě poslední úkol - pomoci mu znovu postavit hrad. Nyní si děti vyndaly ze svých kapsiček všechny dílky skládačky a formou puzzle utvořily ucelený obrázek hradu.  Za tuto poslední splněnou práci byly na oplátku odměněny sladkostmi a upomínkovými předměty.

Cesta zpátky byla opět dobrodružná. Až na několik málo jedinců se všichni svezli na vlečce za traktorem, která byla vyplněna do posledního místečka. Na výletišti pak čekalo občerstvení sponzorované obcí v podobě grilovaného masa. A jelikož bylo opravdu nádherně, většina využila k osvěžení i místní koupaliště. Akce byla velice zdařilá a už se plánovalo, co bude příští rok.

Obr.č.12 - Zdolání  hradního příkopu


Vítání občánků 2009

Obr. č. 13 Vítání občánků 2009 společné foto

 

21.11.2009 proběhlo v kulturní místnosti vítání občánků, jmenovitě Jakuba Rémana, Kateřiny Kocůrové a Ellen Emilie Manové.  Rodičům byly předány dárkové poukazy v hodnotě 500,- Kč, pamětní diplom, pamětní krystal s motivem kapličky vytvořeným laserovou technikou a květina.

Nejdříve naše nejmenší občánky uvítaly místní děti písničkou a básničkami. Poté se ujal slova zastupitel Jiří Kotas a na závěr nemohl chybět ani slavnostní přípitek.  Po předání dárků a fotografování nastala volná zábava.

Jako občerstvení se podávalo pivo, limonáda, káva a výborné zákusky, většinou z dílen místních kuchařek a cukrářek.

Jelikož  na tuto sobotu  připadla i pouťová slavnost, při které byla odpoledne sloužena mše svatá  v místní kapličce zasvěcené  Ježíši Kristu Králi, byl na aktu přítomen i pan farář. Ten byl z místních dětí nadšen a pln spokojenosti rozprávěl s místními občany.

 Obr. č. 14    Vystoupení  místních dětí k Vítání občánků


Zleva Martina a Monika Plevovi, Kateřina Křehlíková, Natálie a Barborka Rémanovi, Vojta Rous         

Obr. č.15    Maminky s dětmi


Zleva: Renata Kocůrová, Marta Rémanová a Olga Manová

 Kurzy anglického jazyka

I v roce 2009 probíhaly v obci hodiny anglického jazyka. Kurzy se konaly každý pátek od 17:30 hod v obecní knihovně. Kurzy navštěvovalo 6 studentů. Výuku vedla Mgr. Vlasta Rousová z Boru.

Obecní knihovna

Kromě letní dovolené i v roce 2009 paní Polanská zajišťovala provoz Knihovny Karla Fice. Otevřeno bylo každý pátek od 16:00 do 17:30. I v letošním roce přispěla obec na rozšíření knihovního fondu (cca 8 tis. Kč). Novinkou byl nákup anglické literatury. 

6.2       SPOLKOVÝ ŽIVOT

V zimním období byl po dlouhé době pravidelně provozován výčep v kulturní místnosti obecního úřadu. Pivo se točilo každý pátek a soboru od 19:00 do 24:00 hod a někdy i mnohem déle. Službu si spravedlivě rozdělili členové SDH Drahonín (ti žízniví ji měli častěji). Některé víkendy byla kulturní místnost zamluvena pro soukromé akce, kdy se většinou jednalo o obvyklé točení piva, které však bylo dotováno některým z oslavenců (oslava narození Kačenky Kocůrové 31.1.2009, narozeniny Rudolfa Buffiho 6.2.2009, narozeniny Kamila Rouse 14.2.2009, atd. …).

I v letošním roce byl otevřen výčep na výletisku. Pivo zde točila Valérie Čadílková. Provoz byl zahájen 22.5.2009. Pivo se točilo po celý týden až do konce září. Poté provoz výčepu malinko ochladl, ale vydržel až do konce roku! I v letošním roce se točilo pivo STAROBRNO 11°.

SDH Drahonín pořádalo v roce 2009 tři hudební zábavy. První se konala 31.6.2009 a hrála skupina ARZENAL. Dne 1.8.2009 se konala druhá zábava po ukončení fotbalového turnaje. Od 20:00 hod vystoupila skupina MARSCHAL.

Třetí zábava se konala hned další týden 8.8.2009 rovněž na výletisku od 21:00 hod. K poslechu i tanci hrála skupina JÁSALKA.

SK DRAHONÍN

V letošním roce pořádal SK Drahonín 6-tý ročník fotbalového turnaje, který se konal 1.8.2009. Turnaje se zúčastnilo 6 družstev (SK Drahonín, SK Pernštejn, Dolní Rožínka senioři, THC Štěpi TEAM, Horní Loučky, Nedvědice senioři). Pořadí turnaje bylo:

1. místo:         Dolní Rožínka senioři

2. místo:         Drahonín

3. místo:         Nedvědice senioři

4. místo:         Horní Loučky

5. místo:         THC Štěpi TEAM

6. místo:         SK Pernštejn

 Od jara do podzimu probíhá každou neděli fotbalový trénink. V zimě fotbalisté trénují v tělocvičně v Dolních Loučkách. Členové SK se pravidelně starají o travnatou plochu, kterou sečou cca jednou za čtrnáct dní a zalévají podle počasí cca 1-2×týdně.

V roce 2009 proběhla v dubnu výroční schůze.

 MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ DRAHONÍN

Myslivecké sdružení Drahonín - Olší - Litava se sídlem v Drahoníně hospodaří ve společenstevní honitbě o rozloze 1232 ha (674 ha zemědělská půda, 465 ha les, 1 ha vodní plocha, 92 ha ostatní), která přibližně zahrnuje katastr uvedených obcí. V současné době má myslivecké sdružení 19 členů a 3 kandidáty členství. V honitbě se vyskytuje v předepsaném počtu srnčí zvěř, nestálou zvěří je zvěř černá, dále liška, jezevec, kuna lesní a skalní. Drobná zvěř (zajíc, bažant, divoký králík, koroptev), která byla v minulosti dominantní, se dnes vyskytuje jen sporadicky a to navzdory opakovanému vysazování jak králíků, tak bažantů. Členové mysliveckého sdružení pečují o myslivecká zařízení (krmelce, zásypy pro bažanty, posedy) a zabezpečují přikrmování zvěře v době nouze jadrným a objemovým krmivem.

Chloubou mysliveckého sdružení je myslivecká chata, která se nachází v malebném údolí na okraji obce. V okolí chaty je parková úprava a taneční parket. Chatu vybudovali členové MS na místě bývalé stodoly. Každoročně v létě tam myslivecké sdružení pořádá mysliveckou zábavu s bohatou mysliveckou kuchyní a tombolou, která zejména za příznivého počasí bývá hojně navštívena. Myslivecká chata slouží nejen k akcím sdružení, ale je využívána občany z blízkého i vzdálenějšího okolí ke svatebním hostinám, oslavám narozenin a k dalším podobným akcím. Chata je dobře vybavena a umožňuje účast až 60 osob. Zájemci o uspořádání akce na myslivně se mohou domluvit se správcem chaty, kterým je člen mysliveckého sdružení, pan Pavel Cimbálník z Olší.

7.         ŠKOLSTVÍ

Obec neprovozuje základní ani mateřskou školu.

Mateřská škola a 1. stupeň základní školy se nachází v Olší. Z drahonínských dětí navštěvovali do června 2009 MŠ Olší Vojtík Rous, Terezka Manová, Katka Křehlíková a Barborka Rémanová.

Od září 2009 navštěvovali MŠ Olší: Terezka Manová, Barborka Rémanová.

Vedoucí učitelkou  MŠ Olší je Ilona Doležalová.

S ohledem na malý počet žáků je ZŠ Olší koncipována jako malotřídní škola. Dle sdělení rodičů je ZŠ Olší oblíbena zejména pro rodinnou atmosféru a individuální přístup k žákům. Z drahonínských dětí ZŠ Olší do června 2009 navštěvovali: Kamil Rous, Natálka Rémanová, Monika Plevová a Daniela Křehlíková.

Od září 2009 navštěvovali ZŠ Olší: Kamil Rous, Natálka Rémanová, Kateřina Křehlíková a Vojta Rous

Ředitelkou ZŠ Olší je Mgr. PhDr. Lenka Bočková.

 

Druhý stupeň ZŠ je v Dolních Loučkách. Zde se do června 2009 vzdělávali: Martina Plevová, Lukáš, Ladislav a Anička Martínkovi, Ladislav Man ml., Klára Čadílková a Dana Martínková.

Od září 2009 navštěvovali ZŠ Dolní Loučky: Martina Plevová, Monika Plevová, Daniela Křehlíková, Anička Martínková, Lukáš Martínek a Klára Čadílková.

Ředitelkou ZŠ Dolní Loučky je Mgr. Hana Svánovská.

 8.         SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI

Sociální oblast nebyla v letošním roce v obci nijak řešena, tj. není zde domov důchodců ani jiné sociální zařízení.

 9.         POČASÍ

V lednu převládalo chladné počasí. Začátkem měsíce byly velmi chladné noci až – 10°C, maximum bylo cca – 14°C. Na konci ledna došlo k oteplení a oblevě.

V neděli 1.2.2009 se Drahonínem přehnala silnější sněhová přeháňka, která způsobila mírné dopravní problémy. V sobotu 7.2.2009 se zdálo, že pomalu začíná jaro, poněvadž denní teploty dosahovaly cca + 6°C a svítilo sluníčko. V neděli 8.2.2008 brzy ráno došlo k silnější dešťové přeháňce, která se během dne přeměnila ve sněžení a obec byla pokryta sněhem a ledem. V úterý 10.2.2009 pak přišla první sněhová kalamita roku 2009, kdy se obcí přehnala jedna přeháňka dopoledne a po obědě pak sněžilo intenzivně několik hodin. Napadlo cca 20 cm sněhu.  Sněžení vydrželo celý únor k nemalé radosti dětí, ovšem hned 1. března nastala silná obleva a 3.březen byl už úplně bez sněhové pokrývky.

Jaro bylo nejprve srážkově průměrné, ale pak přišlo sucho, které pocítili zejména zemědělci, obilí zasychalo a špatně odnožovalo. Naopak v době sušení sena od poloviny června do poloviny července převažovalo sice teplo, ale s četnými přeháňkami a intenzivními bouřkami, které na mnoha územích Moravy vytvářely tzv.“bleskové povodně“. Za toto období jednoho měsíce napršelo 210 mm podle místního měření srážkoměrem. V srpnu se počasí umoudřilo a převládlo typické letní ovzduší.

Podzim byl teplý, ale první sníh se výrazně ohlásil už 13. října, ovšem za 3 dny opět roztál.

Týden před Vánoci přišly první mrazy a s nimi drobné sněžení. 20. prosince na statku naměřen mráz -19 st. Celsia. Poté přišla 22.12. obleva se sluníčkem a teplotami +8 st. Celsia. Od 27. prosince ale začíná opravdový nástup zimy.

Obr.č.16 - Drahonín v zimě  16.1.200910.       POHYB OBYVATELSTVA

K 31.12.2009 bylo k trvalému pobytu v obci Drahonín hlášeno 112 obyvatel.

Do obce se k trvalému pobytu v roce 2009 nikdo nepřihlásil, ani nikdo neodhlásil.

Dne 3.10.2009 proběhla na hradě Pernštejně jedna důkladně utajená svatba místních obyvatel, starosty Ing. Pavla Kocůra a Ing. Renáty Jandové/Kocůrové.

 K rozvodu v obci nedošlo.

 V obci se narodily celkem dvě děti:

Kateřina Kocůrová                26.1.2009 (uvítána mezi občany obce 21.11.2009)

Ellen Emilie Manová              2.7.2009 (uvítána mezi občany obce 21.11.2009)

 V letošním roce nás bohužel navždy opustili:

Josef  Martínek                 6.8.2009  tragickou smrtí ve věku 47 let

Marie Krábková               10.10.2009 ve věku nedožitých 87 let

Odkaz do systému GeoportalOdkaz do systému Czech PointOdkaz do systému ePusaOdkaz do Vaše cesty k bezpečíOdkaz do Portál krizového řízení pro JMKOdkaz na Nadaci ČEZ
Administrativa Administrace | Prohlášení o přístupnosti Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o ochraně soukromí Prohlášení o ochraně soukromí | RSS RSS
Nacházíte se v módu s vypnutými grafickými prvky, proto vidíte tuto stránku bez ozdob a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2 a nepotřebujete grafické omezení, můžete se přepnout do grafického módu.