Drahonín
Dnes je úterý 18. 6., svátek má Milan

Aktuality

Možnost brigád

Obec Drahonín nabízí možnost placené brigády (údržba zeleně, sečení, atd..) pro informaci se ptejte u starosty obce. Děkujeme

rss RSS


Počasí

počasípočasípočasíKulturní akce Koruna Vysočiny

Seznam akcí

 

TOPlist

Kronika za rok 2008

1.         ÚVODEM

Začátkem roku 2008 zastupitelé obce rozhodli, že je nezbytné obnovit psaní Drahonínské kroniky. Nikdo v obci však neměl s touto činností praktické zkušenosti. Nelze se tedy divit, že se do psaní kroniky nikomu nechtělo. Úkolem byl pověřen zastupitel Pavel Kocůr. Ten úkol přijal, ale zároveň uvedl, že se nemůže jednat o dílo jedné osoby a navrhl, že připraví návrh kroniky, který dá posléze zájemcům k připomínkovému řízení, resp. redakčním úpravám, a teprve poté by byla vytištěna finální verze kroniky za rok 2008. Zastupitelé návrh přijali.

K nejdůležitějším celostátním událostem roku 2008 jistě patří únorová volba prezidenta České republiky. Po napínavém průběhu se naším prezidentem stal opět Václav Klaus, který své druhé volební období bude vykonávat do začátku roku 2013. Soupeřem mu byl ekonom Jan Švejnar.

Nelze samozřejmě opomenout 40. -té výročí od vstupu okupačních vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, resp. 90. - té výročí od založení Československé republiky. V listopadu 2008 proběhly v České republice krajské volby. Jednoznačným vítězem se stala Česká strana sociálně demokratická, která zvítězila ve všech 13 krajích. Vítězství se ČSSD dočkala i v naší obci, i když ne tak suverénního jako ve zbytku kraje. Krajských voleb se v Drahoníně zúčastnilo cca 60 % voličů, přičemž ČSSD u nás získala 33,3 % (19 hlasů), druhá skončila Občanská demokratická strana (ODS) s 28,1% (16 hlasů), třetí skončila Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) s 19,3% (11 hlasů) a čtvrtá skončila Křesťanská demokratická strana-Československá strana lidová (KDÚ-ČSL) se 17,5% (10 hlasů). Jeden hlas získala i politická strana Pravý blok pana Cibulky, tj. cca 1,8%.

Jako významnou událost lze zmínit návštěvu předsedy poslanecké sněmovny České republiky Ing. Miloslava Vlčka 9. června 2008. Ing. Vlček si prohlédl areál koupaliště, fotbalový stadión a mysliveckou chatu. Následně proběhla diskuze s obyvateli a zastupiteli obce v obecní knihovně.

2.         OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1       Zastupitelstvo obce

Ve složení zastupitelstva obce ke změně nedošlo. Zastupiteli obce jsou stále Miloš Réman, Jiří Krábek, Jiří Kotas, Ing. František Lukášek, Kamil Rous, Luboš Pleva a Ing. Pavel Kocůr.

Obr. č. 1 Obecní zastupitelstvo v roce 2008, oslava 800 let od 1. zmínky o obci Drahonín

Zleva: Kamil Rous se syny Kamilem a Vojtíkem, Jiří Kotas, Jiří Krábek s neteří Adrianou, Miloš Réman s dcerami Natálkou a Barunkou, Pavel Kocůr s Terezkou Manovou, Luboš Pleva s dcerou Martinou, František Lukášek s Monikou Plevovou.

V červnu 2008 došlo ke změně na postu starosty a místostarosty obce. Ing. František Lukášek se v tomto měsíci definitivně rozhodl odstoupit ze své funkce. Učinil tak, přestože byl ostatními zastupiteli do poslední chvíle přemlouván, aby ve funkci setrval. Svůj krok zdůvodnil pracovním vytížením ve svém zaměstnání a zejména pak rodinnými důvody. Zastupitelé obce poděkovali Ing. Františkovi Lukáškovi za odvedenou práci a předali mu darem obraz s motivem krajiny.

Poté došlo na volbu nového vedení obce. Nejdříve byl volen starosta obce. Kandidátem na funkci byl pouze Ing. Pavel Kocůr. Ten kandidaturu přijal, podotkl však, že není správné, aby byl do funkce starosty zvolen zastupitel s nejnižším počtem voličských hlasů, resp. občan, který v obci bydlí teprve 5 let. Volba samotná proběhla jednoznačně. Šest zastupitelů volilo Ing. Pavla Kocůra. Ing. Kocůr se zdržel hlasování.

Volba místostarosty obce proběhla dvoukolově. V první volbě získal Jiří Kotas 2 hlasy, Kamil Rous 2 hlasy, Luboš Pleva 2 hlasy a Miloš Réman 1 hlas. Při následné debatě žádný z kandidátů neprojevil zájem o funkci a naopak zazněly hlasy, aby funkci převzal Ing. Lukášek. Ten tuto nabídku striktně odmítnul. Nově zvolený starosta obce Ing. Kocůr sdělil ostatním zastupitelům, že osobně by za svého zástupce volil Kamila Rouse a poprosil ostatní zastupitele, aby respektovali jeho přání. Při následné volbě získal Kamil Rous 4 hlasy a Jiří Kotas 3 hlasy. Novým starostou obce se stal tedy Ing. Pavel Kocůr (narozen 12. 6. 1974) a místostarostou obce se stal Kamil Rous (narozen 15. 2. 1977).

Měsíční plat starosty i místostarosty obce se od zvolení tohoto zastupitelstva obce v listopadu 2006 nezměnil a činí u starosty 8.000,- Kč hrubého, resp. 4.000,- Kč hrubého u místostarosty.

2.2       Pracovní výbory obce

Od ledna 2008 fungují Kontrolní, Finanční a Sociální výbory obce. Složení jednotlivých výborů je následující:

Tab. č. 1 Složení pracovních výborů obce Drahonín v roce 2008

A. FINANČNÍ VÝBOR

13.XII.07

Datum schválení

1.I.08

Datum účinnosti

Pleva Luboš

předseda

Rémanová Marta

Ing. Jandová Renáta

B. KONTROLNÍ VÝBOR

13.XII.07

Datum schválení

1.I.08

Datum účinnosti

Réman Miloš

předseda

Pleva Luboš

Krábek Jiří

C. SOCIÁLNÍ VÝBOR

13.XII.07

Datum schválení

1.I.08

Datum účinnosti

Kotas Jiří

předseda

Ing. Lukášek František

Ing. Kocůr Pavel

 

11. července 2008 proběhla z iniciativy starosty obce ustanovující schůzka Kulturního výboru. Schůzky se zúčastnila Hana Rousová a knihovnice Anežka Polanská. Na úvodní schůzce bylo starostou obce prezentováno, že účast ve výboru bude neomezená pro občany obce, resp. i pro chataře a chalupáře. Náplní výboru bude plánování a podpora kulturního života v obci.

2.3       Významné události

Obr. č. 2  Vyhlášení výsledků Vesnice roku 2008 – krajské kolo, starosta obce přebírá ocenění od hejtmana JMK

Ing. František Lukášek ve funkci starosty obce podal přihlášku do soutěže „Vesnice roku 2008 – Krajské kolo“. V pondělí 9. června navštívila hodnotící komise naší obec. Nejdříve došlo na prohlídku obce, kdy jsme se pochlubili dětským hřištěm na obecní návsi, kapličkou, koupalištěm, fotbalovým areálem a myslivnou. Pak došlo na prezentaci fotografií a debatu občanů s hodnotící komisí. O kulturní vložku se na závěr postarali členové drahonínského pěveckého sboru.

Zřejmě naše obec na komisi zapůsobila, poněvadž jsme byli oceněni za mimořádnou vesnickou pospolitost! Slavnostní vyhodnocení soutěže se konalo v obci Vísky, která se stala krajským vítězem soutěže Vesnice roku 2008.

Obr. č. 3 Vyhlášení výsledků Vesnice roku 2008 – krajské kolo, vystoupení pěveckého sboru Drahonín

Úředními dny byly úterý a pátek od 16:00 do 17:00 hodin.

Knihovna Karla Fice měla v roce 2008 otevírací dobu v pátek od 15:30 do 17:30 hodin.

Od května do října 2008 zaměstnávala obec 2 pracovnice na veřejně prospěšné práce. Pracovní místa byla financována z dotačního titulu Úřadu práce pro Brno – venkov. Pracovnicemi byly Hana Rousová a Karla Marvanová. Hrubá mzda byla 10.000,- Kč za měsíc. Úřad práce platil k hrubé mzdě ještě sociální a zdravotní pojištění ve výši 35% hrubé mzdy, tj. 3.500,- Kč za měsíc. Celková výše dotace na jedno pracovní místo činila 13.500,- Kč za měsíc.

Pracovnice se staraly mimo jiné o pravidelné sečení trávy, hrabání listí, úklid veřejných prostranství, dále se postaraly o vegetační úpravu a úklid v blízkosti terasy u kulturní místnosti obecního úřadu, údržbu areálu obecního koupaliště, úklid fotbalových šaten před jejich kolaudací, úklid obecních luk a lesů, pomoc při malbě obecního úřadu, návrh polic do obecní knihovny, vč. vyklizení starého nábytku z obecní knihovny, vyklizení místnosti mezi kuchyňkou úřadu a garáží SDH Drahonín, atd.

Nutno konstatovat, že i když se vyskytly „jisté“ pochyby o účelnosti vynaložených prostředků na tyto pracovní místa, byla naše obec systematicky udržována a vzkvétala. Doufejme jen, že i v příštím roce bude vypsán obdobný dotační titul a najdeme stejně aktivní a ochotné pracovnice/pracovníky, kteří přispějí ke zkrášlení obce.

Obr. č. 4 Návštěva předsedy Poslanecké sněmovny ČR Ing. Miloslava Vlčka v pondělí 9. 6. 2008

Nelze zapomenout na významnou návštěvu v naší obci. V pondělí 9. 6. 2008 jsme měli tu čest přivítat předsedu poslanecké sněmovny Ing. Miloslava Vlčka. Po krátkém uvítání jsme Ing. Vlčka provedli obcí a na závěr cca 90 minutové návštěvy došlo na posezení s občany v prostorách obecní knihovny.

V roce 2008 nebyl bohužel vydáván žádný zpravodaj ani bulletin.

V letošním roce byl plně zprovozněn obecní web, dále byl zakoupen nový počítač s 24“ monitorem, barevná laserová tiskárna HP 1600 a černobílá kopírka DIALTA Di 200 z dotace CZECH POINT. V říjnu byl dále zprovozněn obecní server o kapacitě 640 GB se vzdáleným přístupem přes bezdrátový internet. Na obecním úřadě byl dále pořízen nový nábytek, tj. stoly které darovala společnost PROVOD s.r.o., z dotace MV ČR pak vertikální žaluzie mezi kuchyňkou a zasedací místností, dále byl do zasedací místnosti zakoupen obraz prezidenta republiky a regálová police.

 V říjnu byla provedena malba obecního úřadu. Dále byly dokončeny úpravy okolí úřadu, tzn. byla dokončena terasa u kulturní místnosti, stříška nade zdí mezi terasou a chalupou pana Stárka, došlo k osazení zeleně u terasy, zaklopení kanalizačních šachet v chodníku před úřadem kanalizačními poklopy a byla provedena revitalizace zeleného koutku před vchodem do obecního úřadu. Do kulturní místnosti byl zakoupen barový pult. V obecní knihovně byl na konci listopadu namontován nový nábytek, tj. regály na knihy a dětské hračky a nové stoly pod výpočetní techniku a dětský stolek.

3.         HOSPODAŘENÍ OBCE

Rozpočet obce byl schválen jako vyrovnaný s předpokládanými příjmy a výdaji 1.418.500,- Kč. Již od sestavení rozpočtu bylo uvažováno o  nákupu stavebních pozemků od pana Jiřího Jandy z Tišnova (parcela původního katastru nemovitostí 1060/3 v k. ú. Drahonín o výměře 8.520 m2) za cenu 535 tis. Kč. Dále bylo uvažováno o odkupu 50% stavební parcely č. 10 a st. parcely 114 a ovocného sadu na parcele 868, vč. 100% podílu dvora na parcele č. 866/1 v k. ú. Drahonín od paní Handlové a pana Kolníka z Brna. Tyto výdaje byly zahrnuty do rozpočtu obce až  následně formou rozpočtových opatření dle skutečného plnění.

Tab. č. 2 Přehled dotací získaných v roce 2008

Cena

Dotace

VZ

 

i

Název dotačního titulu

 

Název akce

 

 

[Kč]

[Kč]

[Kč]

 

1.

JMK Odbor regionálního rozvoje

Odkoupení bývalé Marvanovy hospody

625 000

400 000

225 000

 

2.

JMK Vybavení SDH Drahonín

Přístavba hasičské garáže

 

281 818

155 000

126 818

 

3.

CZECH POINT

 

Vybavení kanceláře výpočetní technikou

50 000

50 000

0

 

4.

JMK Odbor životního prostředí

Tvorba projektu PDSP ČOV a SS

 

396 270

277 389

118 881

 

5.

JMK Dar Krajského zastupitelstva

Za ocenění v kr. kole vesnice roku 2008

10 000

10 000

0

 

Celkem

1 363 088

892 389

470 699

 

Cena

Celková cena akce

 

VZ

Vlastní zdroje obce

 

PDSP

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení

Pro zajištění nákupu pozemku p. č. 1060/3 PK  pana Jandy z Tišnova a pro vlastní zdroje na nákup zbylé části Marvanovy hospody byla sjednána půjčka u České spořitelny a.s. ve výši 800.000,- Kč se splatností 15 let a úrokovou mírou 4,27 %.

Tab. č. 3 Přehled příjmů a výdajů v roce 2008

Položka [Kč]

Schválený rozpočet [Kč]

Rozpočet po změnách [Kč]

Skutečnost [Kč]

Daňové příjmy

1.294.000,00

2.334.700,00

2.330.759,56

Nedaňové příjmy

104.500,00

67.100,00

66.756,61

Příjmy celkem

1.418.500,00

2.401.800,00

2.397.516,17

Běžné výdaje

1.318.500,00

1.243.500,00

1.206.406,94

Kapitálové výdaje

100.000,00

877.800,00

877.718,50

Výdaje celkem

1.418.500,00

2.121.300,00

2.084.125,44

Počáteční stav běžného účtu k 1.1.2008:                  27.712,77 Kč

Konečný stav běžných účtů k 31.12.2008                848.983,50 Kč

Konečný stav účtu byl ovlivněn nevyčerpanou dotací na nákup zbylého podílu č.p. 10 (Marvanova hospoda) ve výši 400 tis. Kč a nevyčerpanou dotací na zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení pro realizaci ČOV a stokové sítě ve výši 277,4 tis. Kč.

4.         PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ, OBCHOD, ZAMĚSTNANOST A CENY POTRAVIN

Průmyslová výroba je v obci stále zastoupena pouze pilou Vojta. Pila zaměstnává 2 až 3 zaměstnance dle požadavků trhu.

V obci existuje ještě jedna pila, kterou provozuje jako svou vedlejší činnost Miroslav Čadílek z Drahonína.

Zemědělství je v obci zastoupeno zejména ZD Olší, které má v nájmu polní pozemky v katastru obce. V letošním roce převažovalo osetí ječmenem., kukuřicí a travinou. Dále ZD Olší v obci provozuje živočišnou výrobu, kde v areálu zemědělského podniku chovalo v roce 2008 průměrně 73 jalovic, 46 býků, 96 krav a 100 prasat. O krávy a prasata se starají celkem 4 obyvatelé Drahonína.

Soukromí zemědělci byli v obci dva: Luboš Pleva a Zdeněk Marvan.

Obchod byl v roce 2008 zastoupen prodejnou smíšeného zboží, kterou provozovali manželé Marvanovi. Otázkou zůstává, zda tento obchod bude fungovat i v roce 2009. Problémem je zejména konkurence větších obchodů v Tišnově, Bystřici nad Pernštejnem a v Brně, kde si obyvatelé obce pořizují značnou část nákupů a v obecním obchodě pak nakupují jen pečivo, nápoje, příp. to, co zapomněli nakoupit jinde.

Přes letní sezónu byl otevřen výčep na výletisku. Točilo se zde pivo Starobrno 11°. Půllitr piva stál 19,0 Kč. Dále se točila kofola, která stála 10,0 Kč za jeden půllitr.

Dle statistického úřadu ČR činil průměrný plat v celé České republice ve 2/4 roku 2008 cca 23.200 Kč hrubého. Pro Jihomoravský kraj byla průměrná hrubá mzda ve 2/4  roku 2008 cca 21.100 Kč. Bylo by zajímavé zjistit, kolik občanů naší obce pobírá alespoň jihomoravský průměr...

Tab. č. 4 Regionální ceny potravin a nápojů

i

Komodita

Specifikace

[Kč]

Poznámka

1

Chleba

1 kg

32,0

Albert Bystřice n.P., 23.12.2008

2

Celozrný rohlík (dalamánek)

 

7,5

AZ Centrum Tišnov, 7.10.2008

3

Kostka másla

250 g

22,0

AZ Centrum Tišnov, 31.12.2008

4

Máslo flora light

250 g vanička

33,0

AZ Centrum Tišnov, 10.10.2008

5

Sůl mořská s jódem

1 kg

13,0

AZ Centrum Tišnov, 10.10.2008

6

Rýže divoká sáčková

480 g

49,9

GLOBUS Brno, 30.9.2008

7

Krájený sýr Eidam

30%, 100 g

13,0

AZ Centrum Tišnov, 31.12.2008

8

Šunka Morávia

100g

17,5

Stainhauser Tišnov, 25.11.2008

9

Krájený salám vysočina

Steinhauser 100g

15,6

Stainhauser Tišnov, 25.11.2008

10

Mléko

1 litr, polotučné

12,0

AZ Centrum Tišnov, 31.12.2008

11

Mléko zahuštěné SALKO

397 g slazené

36,9

U Kučerů Tišnov, 10.10.2008

12

Pivo láhvové 0,5 litr

12°Plzeň

22,0

AZ Centrum Tišnov, 15.10.2008

13

Pivo láhvové 0,5 litr

12°Gambrinus

16,5

AZ Centrum Tišnov, 15.10.2008

14

Pivo láhvové 0,5 litr

14°Černá hora Kvasar

14,6

AZ Centrum Tišnov, 26.9.2008

15

Pivo láhvové 0,5 litr

12° Černá hora

11,8

AZ Centrum Tišnov, 10.11.2008

16

Pivo láhvové 0,5 litr

11° Starobrno

9,8

AZ Centrum Tišnov, 14.11.2008

17

Coca Cola

2,0 litry

35,0

AZ Centrum Tišnov, 14.11.2008

18

Nektar RELAX jahoda

1,0 litr

39,0

AZ Centrum Tišnov, 10.10.2008

19

Bonaqua - neperlivá voda

1,5 litru

11,5

AZ Centrum Tišnov, 24.10.2008

20

Mattoni - perlivá voda

1,5 litru

13,0

AZ Centrum Tišnov, 14.11.2008

21

Vincentka - léčivá voda

1,0 litr

21,5

AZ Centrum Tišnov, 1.11.2008

Tab. č. 5 Ceny služeb

i

Název služby

Jednotka

Cena

1

Jízdné Drahonín - Tišnov

[Kč.jízda-1]

21,0

2

Vodné

[Kč.m-3]

31,4

3

Stočné

[Kč.m-3]

22,9

4

Poplatek ze psa

[Kč.pes-1.rok-1]

70,0

5.         VÝSTAVBA, DOPRAVA, SPOJE

5.1       Výstavba domů, chat a chalup

V roce 2008 byla v obci v oblasti bytové výstavby dokončena pouze novostavba pana Matějíka z Brna, který si v obci vybudoval rodinný dům na pozemku p. č. 1060/4, který prozatím využívá zejména k rekreaci.

Obec uvažuje o přípravě stavebních míst, a proto odkoupila pozemek od pana Jiřího Jandy z Tišnova (parcela původního katastru nemovitostí 1060/3 v k. ú. Drahonín o výměře 8.520 m2) za cenu 535 tis. Kč. Zároveň se zaobírá zpracováním územního plánu, který bude lokality určené k výstavbě řešit, resp. se bude zabývat rozvojem obce.

5.2       Projekční příprava, výstavba a údržba občanské vybavenosti a inženýrských sítí v obci

Na obecní návsi byly dokončeny finální úpravy dětského hřiště, kde byl doplněn kolotoč a houpačky pro děti.

Obr. č. 5      Dětské hřiště na obecní návsi

Před zahájením letní sezóny byl natřen obecní bazén.

V červenci byly slavnostně otevřeny fotbalové šatny SK Drahonín. Otevření se uskutečnilo u příležitosti 5. ročníku utkání o pohár starosty obce a pásku slavnostně přestřihl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Milan Venclík. Zde je nutno podotknout, že fotbalistům ještě zbývá k úplnému dokončení malba budovy šaten a dokončení terénních úprav v okolí žumpy.

Obr. č. 6      Obecní úřad po dokončení venkovní malby a terénních úprav – říjen 2008

V průběhu září a října byly dokončeny terénní úpravy v okolí obecního úřadu (výsadba zeleně, stříška nade zdí ke Stárkovi, zakrytí kanalizačních šachet před úřadem, malba úřadu).

Z občanské vybavenosti byla rovněž dokončena přístavba hasičské garáže vedle obecního úřadu. Stavba byla financována z podpory Jihomoravského kraje.

V letošním roce bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby pro výstavbu čistírny odpadních vod a splaškové stokové sítě. Obec rovněž podala žádost o poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení, která byla Jihomoravským krajem přidělena.

V prosinci zahájila společnost E. ON rekonstrukci nadzemního vedení nízkého napětí v obci. Jednalo se o výměnu dřevených sloupů za betonové, jak v zastavěné části obce, tak i podél cesty k Madronovu statku. Výměna vedení bude dokončena v únoru 2009.

5.3       Úprava veřejných prostranství

Obec využila možnost získat dotaci úřadu práce a vytvořila dvě pracovní místa. Zaměstnány byly dvě pracovnice od května do konce října. Náplní obecních pracovnic bylo zejména sečení trávy, hrabání listí, úklid veřejných prostranství, údržba okolí obecního bazénu, ale i údržba pozemků mimo zastavěnou část obce. Zejména sečení trav na Podhradské louce či úklid obecních lesů. Zaměstnána byla Hana Rousová a Karla Marvanová. Pracovní poměr obě ukončily na konci října, resp. začátkem listopadu. Lze však konstatovat, že veřejná prostranství byla v letošním roce systematicky udržována a doufejme, že se nám to minimálně ve stejné míře podaří i v příštím roce.

První sníh začal padat v pátek 21. 11. okolo poledne a do neděle napadalo cca 15 až 20 cm sněhu. Tento sníh však do týdne roztál. Zimní údržbou obce byli pověřeni Martin Křehlík a Luboš Pleva, kteří svými traktory prohrnovali místní komunikace.

5.4       Odpadové hospodářství

V roce 2008 byly shromažďovány PET láhve a sklo na horní návsi v domku u bývalé váhy. Na obecní návsi byly po zkušenostech z roku 2007 umístěny přes léto dva kontejnery určené pro komunální odpad, přesto jejich kapacita byla nedostatečná. Od léta byl zahájen sběr elektro odpadu na obecním úřadě. V letním období proběhl rovněž sběr a odvoz nebezpečného odpadu.

Zastupitelé obce se na svém zasedání 24. 10. 2008 zabývali zřízením úložných ploch pro stavební odpad, resp. pro uskladnění přebytečné zeminy. Ke konečnému řešení však zastupitelé prozatím nedospěli.

5.5       Dopravní spojení

Obec má zajištěno dopravní spojení pouze autobusovou dopravou, kterou zajišťuje ČSAD Tišnov. Jedná se o integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, přičemž do obce zajíždí linka 335 Tišnov – Drahonín.

V pracovním týdnu do obce zajíždí 11 spojů. O víkendech a svátcích pak spoje tři. Cena jednosměrné jízdenky je 21 Kč.

6.         VEŘEJNÝ ŽIVOT V OBCI

K oživení společenského života přispělo otevření obecní knihovny a kulturní místnosti v roce 2007. Zásluhou těchto prostor se v roce 2008 mohly konat literární kavárny, vítání občánků, oslava 800 let od první zmínky o obci, oslavy narozenin či kurzy anglického jazyka.

6.1       SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Literární kavárny

V letošním roce se konaly 3 literární kavárny. První se konala 24.2.2008, druhá 25.5.2008 a třetí vánoční 21. 12. 2008.

U příležitosti vánoční kavárny byla veřejnosti představena nově zařízená knihovna a dětský koutek v knihovně. Vánoční literární kavárna byla věnována Anně Pammrové, která žila na Havlově. Přítomní občané si pochutnali na svařeném víně, punči a vánočním cukroví.

Dětský den

Dětský den se výjimečně konal 7. 6. 2008 v prostoru dětského hřiště na obecní návsi. Drahonínské maminky pro děti připravily několik soutěží a plno sladkostí jako odměnu.

Putování za pokladem barona Trencka

V sobotu 6. 9. 2008 se uskutečnila bojová hra pro drahonínské děti. Rodiče dětí vymysleli jednotlivé úkoly, za jejichž splnění děti sbíraly ovečky, které s baronem vyměnily za jeho poklad. Hra začala na výletisku, kde byla přečtena legenda o baronovi Trenckovi. Děti byly rozděleny do dvou družstev. Nikdo z dětských účastníků neznal cíl cesty, to se kupodivu podařilo utajit. Prvním úkolem byl skok přes švihadlo, který připravili manželé Plevovi. Druhým úkolem, který vymyslel Pavel Kocůr a Renáta Jandová, bylo vázání uzlů. Třetí úkol navrhl Miroslav Marvan řečený „hasák“, ale s ohledem na časovou vytíženost „hasáka“ úkol zajišťoval Pavel Kocůr. Úkoly 2 a 3 byly situovány u dětského hřiště na obecní návsi. Další zastávka byla u křížku podél cesty k Šafránkovu mlýnu. Zde byla na poli ukryta mapa s trasou vedoucí k pokladu. Mapa byla vytištěna na zažloutlém papíru s opálenými okraji.

Čtvrtým úkolem byla hádanka, kde byl vězněn baron Trenck. Úkol vymysleli drahonínští rodiče a na jeho splnění dohlížela paní Eva Matějíková z Brna. Stanoviště úkolu bylo na rozcestí ve směru k Šafránkově lovecké chatě, resp. k Trenckově rokli. Za správnou odpověď byl družstvům ukázán správný směr k dalšímu úkolu.

Pátý úkol byl umístěn do těsné blízkosti lovecké chaty, kterou si nechal v roce 1939 postavit František Šafránek dle projektu architekta Fuchse. V rámci tohoto úkolu děti házely šiškou na nakresleného zajíce. Úkol vymysleli manželé Rémanovi.

Šestým úkolem bylo hádání názvů rostlin a bylin. Tento úkol děti plnily po cestě lesem od lovecké chaty ve směru k Trenckově rokli. Úkol vymyslel Pavel Navrátil.

Obr. č. 7               Střelba ze vzduchovky

Po tomto úkolu následovala střelba ze vzduchovky na palouku vedle cesty k Trenckově rokli. Děti střílely ze dvou vzduchovek do dvou terčů. Na terčích byl nakreslen baron Trenck. Dle sdělení dětí měl tento úkol největší úspěch! Úkol vymysleli manželé Rousovi z Drahonína.

Osmý a devátý úkol byl umístěn u tábořiště nad Trenckovou roklí. V osmém úkolu měly děti rozdělat oheň. V devátém úkolu pak přelézt cca 7 m dlouhý kmen pokáceného stromu. Starším dětem byl úkol komplikován rozhoupáváním kmene během jejich průchodu. Úkoly navrhli manželé Krábkovi z Doubravníka.

Obr. č. 8               Šplh na laně u Čtverákovy chaty

Desátým úkolem byl šplh na laně u srubu pana Čtveráka u říčky Loučky. Poté následovalo dvojí brodění říčky Loučky. Kamil Rous, Jiří Kotas a Martin Křehlík postavili den předem provizorní lávky přes řeku.

Po druhém přebrodění říčky Loučky došly děti do cíle hry. Zde je uvítal baron Trenck alias Stanislav Marša, kterého se zejména menší děti velmi bály. Děti musely nejdříve najít klíč k pokladu. Klíč byl schován pod jedním z kamenů, který byl označen vidličkou zkříženou s nožem. Po nalezení klíče musely děti sestavit hádanku ze získaných oveček (na rubové straně každé ovečky bylo jedno slovo hádanky). Hádanka dětem napověděla, kde mají hledat poklad.

Aby se mohly děti pustit do hledání pokladu, musely získat svolení barona Trencka. Baron Trenck si svůj souhlas podmínil zajištěním dostatečného množství potravin, a tak s ním děti vyměnily své ovečky za poklad.

V blízkosti vodopádů u Trenckovy rokle pak děti objevily tajemnou truhlu, ve které po odemčení nalezly poklad. Poklad obsahoval sáčky s bonbóny, lízátky, pastelkami atp.

Obr. č. 9               Opékání buřtů v Trenckově rokli

Na závěr hry byl uspořádán táborový oheň, došlo na opékání špekáčků, děti popíjely limonády, rodiče (zejména otcové) si užívali točeného pivečka.

Velký úspěch u dětí rovněž sklidila zpáteční cesta, kdy se vezly na korbě traktorového přívěsu Martina Křehlíka. Cestující byli vyloženi na obecní návsi, kde neunikli závěrečné společné fotografii.

Obr. č. 10            Společná fotografie

Výlet Drahany, Protivanov a Vísky

V sobotu 19.10.2008 podnikli občané Drahonína výlet. V Drahanech a Protivanově si prohlédli větrné elektrárny. Průvodci byli starostové obcí. V Drahanech se drahonínským výletníkům věnoval Mgr. Milan Marek a v Protivanově pan Karel Trnečka.

Po prohlídce elektráren v Protivanově následovalo občerstvení v místní restauraci ALFA.

Dalším cílem byla obec Vísky, která se stala vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2008. Zde se občanům věnoval starosta obce Stanislav Kamba, který je provedl po celé obci. Návštěvníci zhlédli sportovně-kulturní areál, kostelík, nově vybudovaný bowling a posilovnu, muzeum minerálů a penzion Ohrada. V penzionu Ohrada přišla na řadu prohlídka balneo provozu (masážní vany, bazén, sauna), masážní sekce, kryté jízdárny, stájí a restaurace. V restauraci byl výlet zakončen pozdním obědem.

Kurzy anglického jazyka

Od září 2008 byla zahájena výuka anglického jazyka. Kurzy se konají každý pátek od 17:30 hod v obecní knihovně. Kurzy navštěvuje cca 10 studentů. Výuku vede Mgr. Vlasta Rousová z Boru.

Oslava 800 let od první zmínky o obci Drahonín, vítání občánků

Obr. č. 11            Vítání občánků 2008 společné foto

26. 10. 2008 proběhla v kulturní místnosti oslava 800 let od 1. zmínky o obci Drahonín. Oslavy se zúčastnili obyvatelé obce v hojném počtu. K pití se točilo plzeňské pivo a nalévalo víno. K pohoštění donesli drahonínští obyvatelé domácí zákusky a Rudolf Buffi uvařil guláš.

Program byl zahájen v 13:30 uvítáním občánků, jmenovitě Sabinky Krábkové, Kristýnky Kořínkové a Adélky Leškové. Rodičům byly předány dárkové poukazy v hodnotě 500,- Kč, pamětní diplom a pamětní krystal s vyobrazením kapličky, jménem dítěte a datem jeho narození technikou laseru.

Obr. č. 12            Čestné občanství František Šimek, v zastoupení dcery Marie Zemánkové

Po uvítání občánků seznámil starosta obce přítomné občany se záměry obecního zastupitelstva pro rok 2009, resp. 2010.

Dalším bodem programu bylo předání čestných uznání Ing. Františku Lukáškovi za mimořádný přínos pro rozvoj obce a Davidu Drahonínskému za propagaci názvu obce na paralympijských hrách v Pekingu, kde zvítězil ve střelbě lukem. Posléze byla předána čestná občanství in-memoriam Františku Šafránkovi a Františku Šimkovi za občanskou statečnost po roce 1948.

Obr. č. 13            Čestné uznání Ing. František Lukášek

Po předání čestných občanství pokračovala volná zábava a promítání filmu o hradu Košíkově. K dobré náladě přispěl Ing. František Lukášek společně s drahonínskými zpěváky hrou na harmoniku a zpěvem moravských písní. Oslava byla ukončena po 22:00 hodině.

6.2       SPOLKOVÝ ŽIVOT

SDH DRAHONÍN

Naši hasiči i v letošním roce provozovali výčep na výletisku. Provoz byl zahájen 27. 6. 2008. Otevřeno bylo od pátku do neděle téměř do konce září. Členové SDH si rozdělili služby po jednotlivých víkendech, což přispělo k oživení těchto dnů. Na rozdíl od předchozích let se točilo pivo STAROBRNO 11°.

Dne 1. června se uskutečnilo okrskové cvičení sborů dobrovolných hasičů Drahonína, Litavy, Olší, Borače a Doubravníka. Naši hasiči cvičili s historickou stříkačkou zn. Praga zvanou „ bábina“ a skončili na krásném třetím místě. Odpoledne na stejném místě proběhl Regional Cup, kterého se zúčastili i naše děti. Sjelo se celkem 20 družstev.

Naše mládež cvičila v roce 2008 v této sestavě: Eva Matějíková – koš, Petr Navrátil – spoj, Tomáš Navrátil – strojník, Kamil Rous – B hadice, Dana Martinková a Katka Matějíková – útoky. Kamil Rous byl na cvičení v Dolních Loučkách vyhlášen nejmladším hasičem roku 2008.

SDH Drahonín pořádalo v roce 2008 dvě hudební zábavy. První se konala 26. 7. 2008 po ukončení fotbalového turnaje na výletisku. K poslechu i tanci hrála od 20:00 hod skupina ARZENAL.

Druhá zábava se konala 22. 8. 2008 od 21:00 hod rovněž na výletisku. Hrála zde skupina FEAR. Obou zábav se zúčastnilo asi 100 platících návštěvníků.

SK DRAHONÍN

Obr. č. 14            Slavnostní otevření kabin SK Drahonín

V sobotu 26. 7. 2008 se v obci Drahonín uskutečnil 5. ročník turnaje v kopané o pohár starosty obce. Akci pořádal Sportovní klub Drahonín ve spolupráci s obcí Drahonín. Celkem se turnaje zúčastnilo 6 týmů. Dopoledne proběhly boje ve dvou skupinách. Do semifinále pak postoupily týmy Drahonína, Štěpánovic a Dolní Rožínka mladá garda a Dolní Rožínka stará garda. Před zahájením semifinálových bojů proběhlo slavnostní otevření nově vybudovaných kabin. Patronát nad slavnostním otevřením převzal Ing. Milan Venclík – 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje. Do finále postoupily oba týmy z Dolní Rožínky, přičemž vítězem se po penaltovém rozstřelu stala stará garda. V boji o třetí místo domácí tým podlehl Štěpánovicím. Celodenní akce byla zakončena předáváním cen. Turnaj se těšil značnému zájmu obyvatelstva, které v hojném počtu sledovalo jednotlivé zápasy.

Večer od 20:00 hod se konala na blízkém výletisku hudební zábava se skupinou ARZENAL.

7.         ŠKOLSTVÍ

Obec neprovozuje základní ani mateřskou školu.

Mateřská škola a 1. stupeň základní školy se nachází v Olší. Z drahonínských dětí navštěvují MŠ Olší Vojtík Rous, Terezka Manová, Katka Křehlíková a Barborka Rémanová.

S ohledem na malý počet žáků je ZŠ Olší koncipována jako malotřídní škola. Dle sdělení rodičů je ZŠ Olší oblíbena zejména pro rodinnou atmosféru a individuální přístup k žákům. Z drahonínských dětí ZŠ Olší navštěvují Kamil Rous, Natálka Rémanová, Monika Plevová a Daniela Křehlíková. Ředitelkou ZŠ a MŠ Olší je Mgr. PhDr. Lenka Bočková.

Druhý stupeň ZŠ je v Dolních Loučkách. Zde se vzdělávají Martina Plevová, Lukáš a Ladislav Martínkovi, Ladislav Man ml., Petr Navrátil, Anička Martínková, Klára Čadílková a Dana Martínková. ZŠ Dolní Loučky v letošním roce oslavila 50 let od svého založení. Ředitelkou ZŠ Dolní Loučky je Mgr. Hana Svánovská.

8.         SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI

Sociální oblast nebyla v letošním roce v obci nijak řešena, tj. není zde domov důchodců ani jiné sociální zařízení.

9.         POČASÍ

Zima 2007/2008 byla velmi mírná a začátkem roku 2008 se sníh v obci téměř nevyskytoval.

1. března se obcí přehnala vichřice Ema s bouřkou. Silný vítr lámal větve stromů.

O Velikonocích klesly ranní teploty až k -4,0 °C. Přes den se vyskytovaly sněhové přeháňky.

Na konci dubna postihl obec přívalový déšť, který donesl kamení z polí nad obcí až na krajskou silnici, která byla pokryta od stavení č. p. 26 Zdeňka Marvana až k č. p. 21 Kamila Rouse. Přívalový déšť rovněž vytopil kapličku.

Prvního června vystoupaly teploty až na 32,0 °C a v 16:00 hod se strhla silná bouřka s přívalovým deštěm. Za 1,5 hod bylo naměřeno 40 mm srážek.

Letní období lze považovat za teplotně průměrné s převahou slunečných dnů. První polovinu července lze pokládat za srážkově nadprůměrnou s výskytem četných bouřek. Dne 13.7. bylo naměřeno 79 mm srážek.

Září bylo nezvykle studené a deštivé. Teploty klesaly pod 10°C. Říjen byl naopak teplotně nadprůměrný. Lze konstatovat, že přišlo opožděné babí léto.

První sníh napadl v pátek 21. 11. 2008, kdy začalo sněžit před polednem a sněžilo celý víkend. Do neděle napadlo cca 15 až 20 cm sněhu. Do týdne tento sníh roztál a až do Vánoc bylo teplejší počasí.  Převládali spíše děšťové přeháňky střídané sněhovými se silným větrem. Sněhu však bylo velmi málo, ne-li žádný.

Od Vánoc začaly teploty klesat pod bod mrazu a cca poslední 3 dny v roce již teploty padaly 7 až 10°C pod nulu.

10.       POHYB OBYVATELSTVA

K 31.12.2008 bylo k trvalému pobytu v obci Drahonín hlášeno 114 obyvatel.

Do obce se k trvalému pobytu přihlásil Jakub Lešek, manžel Venduly Leškové, rozené Vavřinové.

Z obce se odstěhovala paní Věra Dobiášová. Na chalupu přestala rovněž dojíždět rodina pana Zavřela a paní Lastovicové.

V obci proběhly dvě svatby místních obyvatel. Nejdříve si vzal Michal Novotný za ženu Jitku Toužínovou a posléze si vzal Jakub Lešek Vendulu Vavřinovou.

K rozvodu v obci nedošlo.

V obci se narodily celkem čtyři děti:

Adélka Lešková                     08.04.2008 (uvítána mezi občany obce 23.10.2008)

Sabinka Krábková                 25.05.2008 (uvítána mezi občany obce 23.10.2008)

Kristýnka Kořínková             12.06.2008 (uvítána mezi občany obce 23.10.2008)

Jakoubek Réman                    11.12.2008 (bude uvítán v polovině roku 2009)

V letošním roce nás bohužel navždy opustili:

František Vašek                     28.01.2008

Marta Vyžrálková                  09.09.2008

Drahomíra Šiborová              16.12.2008

Odkaz do systému GeoportalOdkaz do systému Czech PointOdkaz do systému ePusaOdkaz do Vaše cesty k bezpečíOdkaz do Portál krizového řízení pro JMKOdkaz na Nadaci ČEZ
Administrativa Administrace | Prohlášení o přístupnosti Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o ochraně soukromí Prohlášení o ochraně soukromí | RSS RSS
Nacházíte se v módu s vypnutými grafickými prvky, proto vidíte tuto stránku bez ozdob a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2 a nepotřebujete grafické omezení, můžete se přepnout do grafického módu.