Drahonín
Dnes je úterý 18. 6., svátek má Milan

Aktuality

Možnost brigád

Obec Drahonín nabízí možnost placené brigády (údržba zeleně, sečení, atd..) pro informaci se ptejte u starosty obce. Děkujeme

rss RSS


Počasí

počasípočasípočasíKulturní akce Koruna Vysočiny

Seznam akcí

 

TOPlist

PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ DRAHONÍN

 

Majitel a provozovatel: OBEC DRAHONÍN, Drahonín 10, 592 61 Doubravník, IČ: 00375331,

 

Užívání víceúčelového hřiště je na vlastní nebezpečí!

 

Majitel nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu!

 

Majitel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí návštěvníků!

 

Provozní podmínky:

 

 • Provozní doba hřiště je 8:00 – 21:00
 • Hřiště s umělým povrchem je určeno na provozování míčových her tenis, basketbal, volejbal, nohejbal, badminton a florbal.
 • Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup v čisté obuvi, s hladkou podrážkou (tenisky, botasky, cvičky). Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry, trekingová obuv apod.), znečištěné obuvi, jízda na kole, na motorových vozidlech, kolečkových bruslích a skateboardu.
 • Za děti a osoby mladší 15-ti let plně zodpovídají rodiče.
 • Osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek je vstup zakázán.

 

V areálu hřiště je dále zakázáno:

 • kouřit v celém prostoru hřiště,
 • konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky,
 • konzumování jídla a nápojů
 • odhazovat odpadky, žvýkačky na umělý povrch a jeho okolí,
 • poškozovat zařízení areálu,
 • vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,
 • používat otevřený oheň,
 • manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.,
 • lézt po konstrukcích, brankách, oplocení, sítích apod.,
 • přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa, narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem, vodit psy a jiná zvířata do celého areálu hřiště.

 

Povinnosti uživatele:

 • Uživatel si při převzetí hřiště a potřebného zařízení zkontroluje jejich stav a případné zjištěné škody neprodleně oznámí správci, který je zapíše do provozní knihy. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny správcem areálu či dalším uživatelem při přebírání hřiště.
 • Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést hřiště do výchozího stavu a provést úklid jím používaného zařízení. Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen oznámit správci, který provede o události zápis do provozní knihy, včetně jména, adresy a ověření totožnosti uživatele, který škodu způsobil. Náklady na opravy či pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil.
 • Zasáhnout v případě, že se stanou svědky ničení areálu a nahlásit to správci areálu.
 • Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá o bezpečnost svoji i svých spoluhráčů a o ochranu majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště a ustanovení tohoto řádu.
 • Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání areálu hřiště nebo vykázat z areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků víceúčelového hřiště, nebo poškozují majetek a zařízení sportovního areálu, a to bez nároku na vrácení finanční částky.
 • Provozovatel má právo požadovat případnou náhradu po návštěvníkovi, který úmyslně či svou nedbalostí způsobil škodu na hřišti a jeho zařízení. O výši náhrady rozhoduje ZO. Řešení škody se řídí obecně platnými předpisy

 

Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny (organizace), které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají.

 

Rezervace víceúčelového hřiště:

 • Zájemci si mohou rezervovat hřiště u správce osobně nebo telefonicky na čísle 728 358 543.  
 • Informace o obsazenosti hřiště na stránkách obce www.drahonin.cz
 • Hřiště je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu a provozní doby hřiště.
  • Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 2 hodiny před stanoveným termínem. Pokud tak neučiní a nedostaví se v předem dohodnutém termínu na hřiště, po uplynutí 10 minut od začátku rezervované doby je hřiště volně k dispozici veřejnosti či jinému platícímu zájemci

 

Vstupné na víceúčelové hřiště:

 

Druh sportu

Čas

Sazba v Kč

Tenis, badminton*

1 hodina

100

Kolektivní sporty**

1 hodina

150

Sportovní turnaj***

1 den

1500

Osvětlení

1 hodina

40

 

Pozn.:

* Hráč s trvalým pobytem v obci Drahonín má vstupné zdarma, spoluhráči občanů Drahonína také zdarma.

** Tým složený z většiny hráčů s trvalým pobytem v obci má vstup zdarma; ostatní zaplatí zbylou částku sazby

***  Sportovní turnaj pořádaný spolky obce Drahonína je zdarma

*,** Držitelé obecní permanentky   

 

Důležitá telefonní čísla:

Správce hřiště Michal Novotný tel.: 728 358 543

Starosta obce  Jiří Kotas tel.: 602 310 735

Policie ČR 158

Záchranná služba 155

Hasičský záchranný sbor 150

Integrovaný záchranný systém 112    

V Drahoníně dne 11.4.2017

 

Odkaz do systému GeoportalOdkaz do systému Czech PointOdkaz do systému ePusaOdkaz do Vaše cesty k bezpečíOdkaz do Portál krizového řízení pro JMKOdkaz na Nadaci ČEZ
Administrativa Administrace | Prohlášení o přístupnosti Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o ochraně soukromí Prohlášení o ochraně soukromí | RSS RSS
Nacházíte se v módu s vypnutými grafickými prvky, proto vidíte tuto stránku bez ozdob a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2 a nepotřebujete grafické omezení, můžete se přepnout do grafického módu.