Drahonín
Dnes je sobota 1. 10., svátek má Igor

Aktuality

Kotlíková dotace

Dne 13.10.2016 od 16,00 hod. do 18,00 hod. proběhne na radnici města Tišnova ve velké jednací místnosti seminář  na téma "Kotlíková dotace 2016".
Pracovník Krajského úřadu JMK zde bude občany podrobně  informovat o možnostech čerpání této dotace.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Bližší informace k této akci  jim budou sděleny na tel. čísle 549 439 857.

Oznámení

Od října  bude prováděn svoz odpadu opět každý týden.

Nahlédnutí do katastrálního operátu - digitalizace

V kulturní místnosti OÚ obce Drahonín bude v období od 26.9.2016 do 10.10.2016  vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu. Ve dnech 26.9. a 10.10.2016 od 13 - 17 hodin bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu. V jiných termínech si sjednejte schůzku se starostou obce Jiřím Kotasem na tel. 602 310 735.

Všechny informace jsou dostupné i na internetových stránkách http://www.cuzk.cz/nahlížení do KN

Upozornění vlastníkům

Firma E.ON upozorňuje vlastníky na ořez dřevin kolem el.vedení. Více naleznete ZDE.

Informace pro veřejnost na téma žloutenka

Na úřední desce se můžete seznámit s informacemi a instrukcemi ve věci epidemie žloutenky v JMK.

Informace pro vlastníky lesů - dotace

Na úřední desce se můžete seznámit s dokumentem, který umožňuje vlastníkům lesů čerpání dotací.

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu

OÚ na základě oznámení Katastrálního úřadu pro JMK, oznamuje, že v budově OÚ obce Drahonín bude v období od 26.9.2016 do 10.10.2016 vždy v době úředních hodin OÚ vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu. Ve dnech 26.9. a 10.10.2016 od 13 - 17 hodin bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu. Celé oznámení naleznete na úřední desce ZDE.

Oznámení o zveřejnění a projednávání návrhu Změny č. 1 ÚP

Na úřední desce se můžete seznámit s veřejnou vyhláškou o zveřejnění a projednávání Změny č.1 ÚP Drahonín. Úplné znění návrhu Změny č. 1 ÚP Drahonín je k nahlédnutí na OÚ a současně i dálkově na této adrese : http://www.tisnov.cz/urad/dokumenty/uzemne-planovaci-dokumentace-upd/projednavana-upd

rss RSS


Počasí

počasípočasípočasí


 

TOPlist

Vítá Vás obec Drahonín

Drahonín je malebná víska ležící za branami Českomoravské vysočiny. Obec vznikla při prameni bývalého Nevěrského potoka, jako kolonizační sídlo. Historie obce sahá až do roku 1353, kdy se poprvé setkáváme se jménem Drahonín v dnešní podobě, i když v historických listinách lze první zmínky o obci nalézt již v roce 1208.

Poloha Drahonína v členité krajině Vysočiny, zřícenina hradu Košíkov, přírodní scenérie Trenckovy rokle či architektonicky významná lovecká chata jsou turistickými lákadly, kterým jen málokdo odolá. V samotné obci je pak možno shlédnout kapli Krista Krále, vysvěcenou roku 1935, v které se konají slavnostní bohoslužby.

Pro chvíle aktivního odpočinku lze využít fotbalové hřiště, koupaliště či sezónní posezení na výletišti, které v letním období ožívá nejrůznějšími kulturními akcemi. Hlavními nositeli kultury v obci jsou zejména hasičský, sportovní či myslivecký spolek a v neposlední řadě i obec sama. Pro malebnost zdejší členité krajiny, zajímavé stavby i přívětivost lidí je naše obec vyhledávána turisty a rekreanty.

Rádi uvítáme i Vás.

www.regiontisnovsko.cz

www.pernstejnsko.cz

Odkaz do systému GeoportalOdkaz do systému Czech PointOdkaz do systému ePusaOdkaz do Vaše cesty k bezpečíOdkaz do Portál krizového řízení pro JMK
Administrativa Administrace | O webu O webu
Nacházíte se v módu s vypnutými grafickými prvky, proto vidíte tuto stránku bez ozdob a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2 a nepotřebujete grafické omezení, můžete se přepnout do grafického módu.